برنامه کلاس های آموزش مجازی یکشنبه 31 فروردین

۹۸۹ بازدید
برنامه کلاس های آموزش مجازی یکشنبه 31 فروردین
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 31 فروردین (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت  پایان
1 شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 8:00 10:00
2 هیدرولوژی آماری و پروژه محمدرضا خالقی 8:00 10:00
3 عکاسی مقدماتی مسعود توجهی 8:00 10:00
4 فنون مشاوره و روان درمانی-فرد  منتخب  8:00 10:00
5 روان‌شناسی شناختی احمدی رق آبادی 8:00 10:00
6 مکانیک ساختمان -زوج  قادری بافتی 8:00 10:00
7 مبانی و روش‌های طراحی شهری گودرز سهرابیان 8:00 10:00
8 اندیشه اسلامی 2 ( مرد ) مرتضی رضایی 8:00 10:00
9 کارگاه شهرسازی 2 خلج 8:00 10:00
10 مباحث اساسی در روان‌ شناسی 1 ربانی پارسا 8:00 10:00
11 مبانی هنرهای تجسمی 2 نیکجو 8:00 10:00
12 زبان فنی مظفرمقدم 8:00 10:00
13 تحقیق در عملیات 1 شهریان 8:00 10:00
14 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی غفاری سرجامی 8:00 10:00
15 کارگاه مکانیک عمومی بروجردی 8:00 10:00
16 امار و احتمالات مهندسی موسوی نیک 8:00 10:00
17 بیان معماری 2 گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
18 مقدمات طراحی معماری1 کامیارانزوایی 8:00 10:00
19 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 8:00 10:00
20 هیدرولیک و آزمایشگاه فرهادی صبورکازران 8:00 10:00
21 فنون مشاوره و روان درمانی  منتخب  10:00 12:00
22 مکانیک ساختمان قادری بافتی 10:00 12:00
23 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 10:00 12:00
24 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 10:00 12:00
25 تحقیق در عملیات 1 شهریان 10:00 12:00
26 تحلیل سیستم‌ها سیبویه 10:00 12:00
27 اندیشه اسلامی 1 ( مرد ) مرتضی رضایی 10:00 12:00
28 مهندسی پی غفاری سرجامی 10:00 12:00
29 روان‌شناسی شخصیت علی احمدی رق آبادی 10:00 12:00
30 ریاضی گسسته موسوی نیک 10:00 12:00
31 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 10:00 12:00
32 زمین شناسی مهندسی محمد رضاخالقی 10:00 12:00
33 ایستایی 2 محیط زاده 10:00 12:00
34 تاسیسات مکانیکی جواهرچی 10:00 12:00
35 استاتیک ناجی میدانی 10:00 12:00
36 آزمایشگاه انتقال حرارت مودی مهدیه 10:00 12:00
37 عملیات حرارتی و آزمایشگاه انصاری مهر 12:00 14:00
38 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 12:00 14:00
39 تحلیل سیستم‌ها-زوج سیبویه 12:00 14:00
40 عکاسی تخصصی 1 توجهی 12:00 14:00
41 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2- گروه1 محمد رضا جمیلی 12:00 14:00
42 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 12:00 14:00
43 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 12:00 14:00
44 ایمنی کارگاه غفاری سرجامی 12:00 14:00
45 حسابداری شرکت‌ها 2 عزیز محمدی 12:00 14:00
46 استاتیک قادری بافتی 12:00 14:00
47 طراحی روشنایی داخلی و خارجی  فهیمه رزمی 12:00 14:00
48 ایمنی و بهداشت صنعتی جوانمرد 12:00 14:00
49 استاتیک -فرد ناجی میدانی 12:00 14:00
50 نظریه‌های مشاوره و روان درمانی منتخب خراسانی 12:00 14:00
51 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار موسوی نیک 12:00 14:00
52 کنترل فرآیندها حاجی قاسمی‌ازغندی 12:00 14:00
53 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 ربانی 12:00 14:00
54 حسابداری شرکت‌ها 2 -فرد عزیز محمدی 14:00 16:00
55 موازنه مواد و انرژی میترا لواسانی 14:00 16:00
56 تاسیسات الکتریکی عراقیان 14:00 16:00
57 عکاسی دیجیتال شرمین نصیری 14:00 16:00
58 فلسفه مقدماتی غرب یوسف شیخی 14:00 16:00
59 آزمایشگاه خواص سنگ‌های مخزن اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
60 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی علی ربانی قره تکان 14:00 16:00
61 روان‌شناسی جنسیت شهرکی 14:00 16:00
62 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 14:00 16:00
63 کامپیوتر تخصصی 2  نیلوفرشقایی  14:00 16:00
64 روان‌شناسی دین جمیلی 14:00 16:00
65 روسازی راه راسخی 14:00 16:00
66 مبانی شهرشناسی مسعود رحیمیان 14:00 16:00
67 طراحی معماری و شهرسازی راستین 14:00 16:00
68 ذخیره و بازیابی اطلاعات فخلعی 14:00 16:00
69 رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت حاجی قاسمی‌ازغندی 14:00 16:00
70 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات فتحی عسگرآباد 14:00 16:00
71 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 14:00 16:00
72 طرح معماری 2 سیدی حلاج  - افضلیان 16:00 18:00
73 ارتباط تصویری 1، خلاصه سازی شراره شهریان 16:00 18:00
74 مبانی هنرهای تجسمی 1 بابک توانایی 16:00 18:00
75 طراحی معماری 5 اسفندیاری  16:00 18:00
78 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 16:00 18:00
79 فرآیند طراحی در معماری اشرف یزدی 16:00 18:00
80 تنظیم شرایط محیطی عراقیان 16:00 18:00
81 رباتیک فتحی عسگرآباد 16:00 18:00
82 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 16:00 18:00
83 آشنایی با معماری جهان زیوری 16:00 18:00
84 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 16:00 18:00
85 حسابداری دولتی 1- فرد معصومه حیدری 16:00 18:00
86  انقلاب اسلامی ایران ( زن ) گروه 1و 3 مرتضی انفرادی 16:00 18:00
87 بهداشت روانی شهرکی 16:00 18:00
88 تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی رحیمیان 16:00 18:00
89 مدیریت کیفیت و بهره وری -فرد جوانمرد 16:00 18:00
90 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 - گروه1 جمیلی 16:00 18:00
91 راه‌سازی و روسازی راسخی 16:00 18:00
92 پل‌سازی سروش مقدم 16:00 18:00
93 حسابداری دولتی 1 معصومه حیدری 18:00 20:00
94 راه‌سازی و روسازی -فرد راسخی 18:00 20:00
95 اقتصاد مهندسی جوانمرد 18:00 20:00
96 معماری جهان زیوری 18:00 20:00
97 شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری آصفی 18:00 20:00
98 کنترل اتوماتیک رضایی‌حسن‌آبادی 18:00 20:00
99 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 18:00 20:00
100 سوانح طبیعی و سکونت گاه‌های انسانی شورابی 18:00 20:00
101 پل‌سازی -فرد سروش مقدم 18:00 20:00
102 علوم اعصاب شناختی رزم یار 18:00 20:00
103 اصول علمی ارتباط و تبلیغات مجتبی پور 18:00 20:00
104 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی 18:00 20:00
105 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 18:00 20:00
106 آزمایشگاه مبانی برق حسین پور 18:00 20:00
107 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی - اعرابی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه