برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت

سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
۸۷۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 3 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 مدل‌ سازی مقدماتی امینی طوسی 8:00 10:00
2 بیان معماری 1 کامیار انزوایی 8:00 10:00
3 انسان و محیط ترابی عرفانیان سلیم 8:00 10:00
4 ریاضی عمومی 2 کاظمی 8:00 10:00
5 ماشین آلات ساختمانی غفاری سرجامی 8:00 10:00
6 مکانیک سیالات صالحی سده 8:00 10:00
7 اقتصاد خرد حشمتی 8:00 10:00
8 ساختمان1  شیوا  وهابی 8:00 10:00
9 انتقال جرم بیچرانلو 8:00 10:00
10 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 8:00 10:00
11 دینامیک فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
12 ساختمان داده ها دلاوریان 8:00 10:00
13 آمار مهندسی الداغی 8:00 10:00
14 محاسبات و آمار حامدزاده 8:00 10:00
15 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 10:00 12:00
16 ریاضی عمومی 2- فرد کاظمی 10:00 12:00
17 مهندسی نرم افزار موسوی نیک 10:00 12:00
18 اقتصاد خرد - فرد حشمتی 10:00 12:00
19 کارگاه ارتباط تصویری 4 ابراهیمی پور 10:00 12:00
20 تنظیم شرایط محیطی  1 آتوسا قناد 10:00 12:00
21 آمار توصیفی جبرانی وجدانی 10:00 12:00
22 آمار مهندسی الداغی 10:00 12:00
23 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 10:00 12:00
24 نشانه شناسی عکاسی مهدی مقیم نژاد 10:00 16:00
25 فارسی عمومی رزم گیر 10:00 12:00
26 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 10:00 12:00
27 کارگاه شهرسازی 2 خلج 12:00 14:00
28 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 12:00 14:00
29 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 12:00 14:00
30 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت بیچرانلو 12:00 14:00
31 برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 12:00 14:00
32 مکانیک سیالات 1 - فرد ناجی میدانی 12:00 14:00
33 روش‌ها و فنون طراحی شهری 2 ترابی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
34 طراحی پایه (اسکیس)  کامیار انزوایی 12:00 14:00
35 معرفت شناسی جبرانی زهانی 12:00 14:00
36 عناصر و جزئیات ساختمانی 1 وحدت فریمانی 12:00 14:00
37 منظرسازی شیرازی زاده 12:00 14:00
38 کارگاه ارتباط تصویری 1، آرم و نشانه سمیرا‌ سادات داننده 12:00 14:00
39 آب‌های زیر زمینی قیامی باجگیرانی 12:00 14:00
40 کاربرد کامپیوتر جبرانی وجدانی 12:00 14:00
41 ریاضی عمومی 2 تکتم رمضانی 12:00 14:00
42 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 12:00 14:00
43 سازه های بتن آرمه 1  انفرادی 12:00 14:00
44 طرح معماری 2 سیدی حلاج - افضلیان 12:00 14:00
45 ماشینهای کنترل عددی انصاری مهر 12:00 14:00
46 متره و برآورد پروژه غفاری سرجامی 14:00 16:00
47 مدیریت مالی حشمتی 14:00 16:00
48 کارگاه برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 14:00 16:00
49 اصول و مبانی کار آفرینی کمال شجاع 14:00 16:00
50 گرافیک رایانه‌ای در شهرسازی شیرازی زاده 14:00 16:00
51 روش تحقیق در هنر صحراگرد 14:00 16:00
52 انتقال حرارت 1 مهدیه مودی 14:00 16:00
53 عکاسی معاصر ایران محمدمهدی رحیمیان 14:00 16:00
54 فیزیک 1 عامریان 14:00 16:00
55 روش اجزای محدود قالیشویان 14:00 16:00
56 امار استنباطی جبرانی وجدانی 14:00 16:00
57 کارگاه طراحی شهری 3 سهرابیان 16:00 18:00
58 انتقال حرارت 1 - فرد مهدیه مودی 16:00 18:00
59 فیزیک 1 - فرد عامریان 16:00 18:00
60 متره و برآورد اعتضادی 16:00 18:00
61 مدل‌های کمی در شهرسازی محکی 16:00 18:00
62 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 16:00 18:00
63 طراحی ایجاد صنایع احمدی بنکدار 16:00 18:00
64 مدیریت خطر پروژه علامتیان 16:00 18:00
65 حسابداری شرکت‌ها 1 -فرد یاسر قادری 16:00 18:00
66 روش اجزای محدود - فرد قالیشویان 16:00 18:00
67 روش های اجرای گود و سازه نگهبان غفاری سرجامی 16:00 18:00
68 اندیشه اسلامی 1 (زن) زهرا رضااهرابی 16:00 18:00
69 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته -زوج کاظمیان 16:00 18:00
70   انقلاب اسلامی ایران(مرد) مرتضی انفرادی 16:00 18:00
71 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی صراف حسینیان انزوایی 16:00 18:00
72 ارزیابی کار و زمان احمدی 16:00 18:00
73 فیزیک 1 (طبق اعلام استاد کنسل شده) مونسی 16:00 18:00
74 فیزیک 2 (طبق اعلام استاد کنسل شده) مونسی 18:00 20:00
75 ارتباط تصویری تخصصی 1 ابراهیمی پور 18:00 20:00
76 اندیشه اسلامی 2 (زن) زهرا رضااهرابی 18:00 20:00
77 طراحی معماری 5 اسفندیاری سبزوار 18:00 20:00
78 کارگاه طراحی شهری 2 موحد 18:00 20:00
79 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی- اعرابی 18:00 20:00
80 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - فرد دلاوریان 18:00 20:00
81 طراحی ایجاد صنایع - فرد احمدی بنکدار 18:00 20:00
82 مدیریت خطر پروژه علامتیان 18:00 20:00
83 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 18:00 20:00
84 ریاضی مهندسی مویدیان 18:00 20:00
85 نقشه کشی ساختمانهای بتنی یزدانی 18:00 20:00
86 اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی محکی 18:00 20:00
87 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته کاظمیان 18:00 20:00
88 روش تحقیق و سمینار مهاجرزاده 18:00 20:00
89 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان افشار 18:00 20:00
90 آمار و احتمالات مهندسی غفوریان قدس کاملی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه