برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 4 اردیبهشت

۸۴۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 4 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز پنجشنبه 4 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی آیتی 8:00 10:00
2 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 8:00 10:00
3 زبان تخصصی موحد 8:00 10:00
4 فیلم زنده و تصویر متحرک استاد علی کبریان 8:00 10:00
5 مصالح ساختمانی وحدت فریمانی 8:00 10:00
6 بهینه سازی قیامی باجگیرانی 8:00 10:00
7 تفسیر موضوعی قران (خانم ها) طیبه حسینی 8:00 10:00
8 متره و برآورد صاحب جمع 8:00 10:00
9 اخلاق کاربردی (آقایان) قدسیان 8:00 10:00
10 سیستمهای اندازه گیری فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
11 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 8:00 10:00
12 نمونک‌ سازی و مدل‌سازی  گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
13 خوشنویسی و طراحی حروف 1 دواچی 8:00 10:00
14 اشنایی با معماری اسلامی 2 معصومی 8:00 10:00
15 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری 1  علیشاهی 9:30 11:30
16 خزش،خستگی و شکست اختراعی طوسی 10:00 12:00
17 طراحی معماری 1 خواجوی 10:00 12:00
18 تفسیر موضوعی قران (آقایان) قدسیان 10:00 12:00
19 اخلاق کاربردی  (خانم ها) طیبه حسینی 10:00 12:00
20 بهینه سازی - فرد قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
21 کاربرد نقشه‌ برداری در شهرسازی پورامینی 10:00 12:00
22 مکانیک سیالات پیشرفته ناجی میدانی 10:00 12:00
23 اصول شکل دادن فلزات نساج خیابانی 10:00 12:00
24 دینامیک فتحی عسگرآباد 10:00 12:00
25 معماری و اقلیم خزاعی محسنی 10:00 12:00
26 ایستایی محیط زاده 10:00 12:00
27 نظریه های هنر شریف زاده 10:00 18:00
28 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 10:00 12:00
29 مقدمات طراحی معماری 3 کامیار انزوایی 12:00 14:00
30 طراحی فنی سیدی حلاج 12:00 14:00
31 ارتباط تصویری تخصصی 2 سودابه صالحی 12:00 14:00
32 عناصر و جزئیات ساختمانی 2 وحدت فریمانی 12:00 14:00
33 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی موحد 12:00 14:00
35 تئوری صفحات و پوسته ها انفرادی 12:00 14:00
36 سیستم‌های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
37 ریاضی کاربردی مهدی‌تبار 12:00 14:00
38 هوش مصنوعی دلاوریان 12:00 14:00
39 اصول حسابداری حشمتی 12:00 14:00
40 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 12:00 14:00
41 تئوری الاستیسیته - فرد جبارزاده 12:00 14:00
42 انتقال حرارت پیشرفته - فرد  سید محمود ابوالحسن علوی 12:00 14:00
43 نقشه برداری در معماری پورامینی 12:00 14:00
44 قالب های فلزی نساج خیابانی 14:00 16:00
45 جلسه توجیهی پایان نامه رضوی زاده 14:30 0:00
46 هوش مصنوعی دلاوریان 14:00 16:00
47 اصول حسابداری حشمتی 14:00 16:00
48 مقاومت مصالح 1 کاظمیان 14:00 16:00
49 اصول مهندسی زلزله انفرادی 14:00 16:00
50 تئوری الاستیسیته جبارزاده 14:00 16:00
51 انتقال حرارت پیشرفته  سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
52 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 14:00 16:00
53 فیزیک 1 مونسی 16:00 18:00
54 مبانی هنرهای تجسمی 2 خلاقی 16:00 18:00
55 جلسه توجیهی پروپزال موحد 16:00 18:00
56 مقدمات طراحی معماری2 اورعی  -زارع - یزدانپرست 16:00 18:00
57 طراحی معماری1 فیاضی/ سبزواری 16:00 18:00
58 نقشه‌ برداری در معماری پورامینی 16:00 18:00
59 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 16:00 18:00
60 سازه های بتن آرمه 2 - فرد انفرادی 16:00 18:00
61 روش اجزای محدود  مویدیان 16:00 18:00
62 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 16:00 18:00
63 طراحی فنی ساختمان ناظمی 18:00 20:00
64 طرح معماری 2 خزاعی محسنی 18:00 20:00
65 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 18:00 20:00
66 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 18:00 20:00
67 فیزیک 2 مونسی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه