برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه16 اردیبهشت

۶۱۴ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه16 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه16 اردیبهشت (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 طراحی اجزای ماشین 1 محیط زاده 8:00 10:00
2 روانشناسی تحولی 1 (کنسل توسط استاد) ناظمی 8:00 10:00
3 تحقیق در عملیات 2 شهریان 8:00 10:00
4 کلیات روان‌پزشکی رزم یار 8:00 10:00
5 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 8:00 10:00
6 هنر و تمدن اسلامی 1 حسینی ابریشمی 8:00 10:00
7 مکانیک سیالات و هیدرولیک صالحی سده 8:00 10:00
8 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 8:00 10:00
9  ریخته گری وکارگاه بروجردی 8:00 10:00
10 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی -صراف حسینیان- انزوایی 8:00 10:00
11 حقوق تجارت عالیان 8:00 10:00
12 ریاضی 6 محمد رضا حسینی 8:00 10:00
13 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی هژبرالساداتی 8:00 10:00
14 تحقیق در عملیات 2 شهریان 10:00 12:00
15 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 10:00 12:00
16 روستا 1 وزیری 10:00 12:00
17 مکانیک خاک -زوج غفاری سرجامی 10:00 12:00
18 فیزیولوژی اعصاب و غدد ایل بیگی 10:00 12:00
19 هندسه کاربردی صراف حسینیان 10:00 12:00
20 اصول روان‌ شناسی بالینی رزم یار 10:00 12:00
21 زبان فنی عالیان 10:00 12:00
22 طرح عملی جامع شریفی پور 10:00 12:00
23 آشنایی با ادبیات کهن و معاصر ایران قدیریان 10:00 12:00
24 ساختمان داده ها دلاوریان 10:00 12:00
25 روان‌شناسی تحولی1(کنسل توسط استاد) ناظمی 10:00 12:00
26 ریاضی عمومی 1 کاظمی 10:00 12:00
27 عکاسی معاصر ایران محمدمهدی رحیمیان 10:00 12:00
28 عکاسی معاصر ایران محمدمهدی رحیمیان 12:00 14:00
29 اقتصاد کلان عالیان 12:00 14:00
30 طراحی اجزای ماشین 2  محیط زاده 12:00 14:00
31 مکانیک خاک  غفاری سرجامی 12:00 14:00
32 ساختمان داده ها دلاوریان 12:00 14:00
33 روان‌شناسی تربیتی (کنسل توسط استاد)  سیدمحمدرضا ناظمی 12:00 14:00
34 مبانی نظری معماری  سید محمد باقر طباطبایی 12:00 14:00
35 ارگونومی و آنترپومتری محمدرضا جمیلی 12:00 14:00
36 تاریخ نمایش در ایران سید محمد مداح حسینی 12:00 14:00
37 استاتیک صالحی سده 12:00 14:00
38 اصول شبیه‌سازی مودی 12:00 14:00
39 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ایل بیگی 12:00 14:00
40 آسیب‌شناسی روانی1 رزم یار 12:00 14:00
41 آشنایی با معماری اسلامی 1 خواجوی 12:00 14:00
42  هندسه احجام و پرسپکتیو جبرانی بی مکر 12:00 14:00
43 عکاسی دیجیتال نصیری 14:00 16:00
44 تمرین‌های معماری مظلومیان 14:00 16:00
45 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 14:00 16:00
46 برنامه‌ریزی بافت‌های فرسوده و تاریخی اکبریان 14:00 16:00
47 آزمون‌های روان‌شناختی2 ایل بیگی 14:00 16:00
48 روان‌شناسی یادگیری ناظمی 14:00 16:00
49 حقوق و قوانین شهری (کنسل توسط استاد) میلانی زاده 14:00 16:00
50 ترمودینامیک 1 طینتی 14:00 16:00
51 معادلات دیفرانسیل - زوج ناصرنژاد 14:00 16:00
52 آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان رزم یار 14:00 16:00
53 متره و برآورد غفاری سرجامی 14:00 16:00
54 کارگاه کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 14:00 16:00
55 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 16:00 18:00
56 ریاضی عمومی 1  ناصرنژاد 16:00 18:00
57 ترمودینامیک 1 -زوج طینتی 16:00 18:00
58 مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمودی چوینلی 16:00 18:00
59 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی طباطبایی 16:00 18:00
60 کاربرد نرم‌ افزادر معماری قربانی 16:00 18:00
61 مدیریت مالی حشمتی 16:00 18:00
62 اقتصاد شهری رحیم خان کریمی 16:00 18:00
63 روش‌های مرمت ابنیه شکیبی 16:00 18:00
64 شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی 16:00 18:00
65 روش تحقیق (کمی و کیفی) ناظمی 16:00 18:00
66 آسیب‌شناسی روانی2 رزم یار 16:00 18:00
67 اخلاق کاربردی  (خانم ها) مجیدی بیلندی 16:00 18:00
68 برنامه‌ریزی تولید جوانمرد 16:00 18:00
69 زبان تخصصی کاظمیان 16:00 18:00
70 ترمودینامیک 2 طینتی 16:00 18:00
71 آزمون‌های روان‌شناختی 1 ایل بیگی 16:00 18:00
72 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 16:00 18:00
73 روش های اجرایی ساختمان احد رضا رمضانی 16:00 18:00
74 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی احمدی بنکدار 16:00 18:00
75 حسابرسی 1 میوه فروشان سقلائی 18:00 20:00
76 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
77 ترمودینامیک 2 طینتی 18:00 20:00
78 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی - زوج احمدی بنکدار 18:00 20:00
79 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 18:00 20:00
80 اصول مدیریت ساخت صادق زاده 18:00 20:00
81 آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه‌ها کاظمیان 18:00 20:00
82 جغرافیای شهری رحیم خان کریمی 18:00 20:00
83 اخلاق کاربردی  (آقایان) مجیدی بیلندی 18:00 20:00
84 مبانی مهندسی نرم افزار یوسف زاده اقدم 18:00 20:00
85 طراحی معماری 2 مظلومیان 18:00 20:00
86  معماری اسلامی 1   احمدی روحانی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه