برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 18 اردیبهشت

۶۳۵ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 18 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 18 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی دکتر آیتی 8:00 10:00
2 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 8:00 10:00
3 زبان تخصصی موحد 8:00 10:00
4 مصالح ساختمانی وحدت فریمانی 8:00 10:00
5 بهینه سازی قیامی باجگیرانی 8:00 10:00
6   تفسیر موضوعی قران (خانم ها) طیبه حسینی 8:00 10:00
7 متره و برآورد صاحب جمع 8:00 10:00
8  اخلاق کاربردی (آقایان) قدسیان 8:00 10:00
9 سیستمهای اندازه گیری فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
10 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 8:00 10:00
11 نمونک‌ سازی و مدل‌سازی  گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
12 اشنایی با معماری اسلامی 2 معصومی 8:00 10:00
13 فیزیک  عمومی برق جانسریان 8:00 10:00
14   تفسیر موضوعی قران (آقایان) قدسیان 10:00 12:00
15  اخلاق کاربردی(خانم ها) طیبه حسینی 10:00 12:00
16 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری 1  علیشاهی 9:30 11:30
17 بهینه سازی - فرد قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
18 کاربرد نقشه‌ برداری در شهرسازی پورامینی 10:00 12:00
19 مکانیک سیالات پیشرفته ناجی میدانی 10:00 12:00
20 اصول شکل دادن فلزات نساج خیابانی 10:00 12:00
21 دینامیک فتحی عسگرآباد 10:00 12:00
22 معماری و اقلیم خزاعی محسنی 10:00 12:00
23 ایستایی محیط زاده 10:00 12:00
24 نظریه های هنر شریف زاده 10:00 18:00
25 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 10:00 12:00
26 معماری و اقلیم محسنی 10:00 12:00
27 طراحی معماری 1 خواجوی 10:00 12:00
28 خزش، خستگی و شکست  اختراعی طوسی 10:00 12:00
29 دفاع پایان نامه ارشد معماری علی خسروجردی 10:00 11:00
30 دفاع پایان نامه ارشد معماری یاسمن اروجی 11:00 12:00
31 مقدمات طراحی معماری 3 کامیار انزوایی 12:00 14:00
32 طراحی فنی سیدی حلاج 12:00 14:00
33 ارتباط تصویری تخصصی 2 سودابه صالحی 12:00 14:00
34 عناصر و جزئیات ساختمانی 2 وحدت فریمانی 12:00 14:00
35 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی موحد 12:00 14:00
36 تئوری صفحات و پوسته ها انفرادی 12:00 14:00
37 سیستم‌های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
38 ریاضی کاربردی مهدی‌تبار 12:00 14:00
39 هوش مصنوعی دلاوریان 12:00 14:00
40 اصول حسابداری حشمتی 12:00 14:00
41 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 12:00 14:00
42 تئوری الاستیسیته - فرد جبارزاده 12:00 14:00
43 انتقال حرارت پیشرفته - فرد  سید محمود ابوالحسن علوی 12:00 14:00
44 طرح معماری 2 محسنی 12:00 14:00
45 نقشه برداری در معماری پورامینی 12:00 14:00
46 ریاضی مهندسی مویدیان 12:00 14:00
47 خوشنویسی و طراحی حروف 1 دواچی 13:00 15:00
48 قالب های فلزی نساج خیابانی 14:00 16:00
49 هوش مصنوعی دلاوریان 14:00 16:00
50 تکنولوژی بتن پیشرفته قالیشویان 14:00 16:00
51 اصول حسابداری حشمتی 14:00 16:00
52 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 14:00 16:00
53 مقاومت مصالح 1 کاظمیان 14:00 16:00
54 اصول مهندسی زلزله انفرادی 14:00 16:00
55 تئوری الاستیسیته جبارزاده 14:00 16:00
56 انتقال حرارت پیشرفته  سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
57 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 14:00 16:00
58 کنترل کیفیت آماری       الداغی 14:00 16:00
59 اصول علمی ارتباط و تبلیغات جبرانی مجتبی پور 14:00 16:00
60 (جبرانی)ریاضی کاربردی مهدی‌تبار 14:00 16:00
61 مبانی هنرهای تجسمی 2 خلاقی 16:00 18:00
62 مقدمات طراحی معماری2 اورعی  -زارع - یزدانپرست 16:00 18:00
63 طراحی معماری1 فیاضی/ سبزواری 16:00 18:00
64 نقشه‌ برداری در معماری پورامینی 16:00 18:00
65 فیزیک 1 مونسی 16:00 18:00
66 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 16:00 18:00
67 سازه های بتن آرمه 2 - فرد انفرادی 16:00 18:00
68 روش اجزای محدود  مویدیان 16:00 18:00
69 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 16:00 18:00
70 اصول علمی ارتباط و تبلیغات جبرانی مجتبی پور 16:00 18:00
71 طراحی فنی ساختمان ناظمی 18:00 20:00
72 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 18:00 20:00
73 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 18:00 20:00
74 فیزیک 2 مونسی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه