برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 21 اردیبهشت

۶۵۴ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 21 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه21 اردیبهشت (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 8:00 10:00
2 هیدرولوژی آماری و پروژه محمدرضا خالقی 8:00 10:00
3 عکاسی مقدماتی مسعود توجهی 8:00 10:00
4 روان‌شناسی شناختی احمدی رق آبادی 8:00 10:00
5 مکانیک ساختمان -زوج  قادری بافتی 8:00 10:00
6 مبانی و روش‌های طراحی شهری گودرز سهرابیان 8:00 10:00
7 اندیشه اسلامی 2 ( مرد ) مرتضی رضایی 8:00 10:00
8 کارگاه شهرسازی 2 خلج 8:00 10:00
9 مباحث اساسی در روان‌ شناسی 1 ربانی پارسا 8:00 10:00
10 مبانی هنرهای تجسمی 2 نیکجو 8:00 10:00
11 زبان فنی مظفرمقدم 8:00 10:00
12 تحقیق در عملیات 1 شهریان 8:00 10:00
13 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی غفاری سرجامی 8:00 10:00
14 کارگاه مکانیک عمومی بروجردی 8:00 10:00
15 امار و احتمالات مهندسی موسوی نیک 8:00 10:00
16 بیان معماری 2 گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
17 مقدمات طراحی معماری1 کامیار انزوایی 8:00 10:00
18 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 8:00 10:00
19 هیدرولیک و آزمایشگاه فرهادی صبورکازران 8:00 10:00
20 فنون مشاوره و روان درمانی  منتخب  10:00 12:00
21 مکانیک ساختمان قادری بافتی 10:00 12:00
22 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 10:00 12:00
23 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 10:00 12:00
24 تحقیق در عملیات 1 شهریان 10:00 12:00
25 تحلیل سیستم‌ها سیبویه 10:00 12:00
26 اندیشه اسلامی 1 ( مرد ) مرتضی رضایی 10:00 12:00
27 مهندسی پی غفاری سرجامی 10:00 12:00
28 روان‌شناسی شخصیت علی احمدی رق آبادی 10:00 12:00
29 ریاضی گسسته موسوی نیک 10:00 12:00
30 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 10:00 12:00
31 زمین شناسی مهندسی محمد رضاخالقی 10:00 12:00
32 ایستایی 2 محیط زاده 10:00 12:00
33 تاسیسات مکانیکی جواهرچی 10:00 12:00
34 استاتیک ناجی میدانی 10:00 12:00
35 آزمایشگاه انتقال حرارت مودی مهدیه 10:00 12:00
36 عملیات حرارتی و آزمایشگاه انصاری مهر 12:00 14:00
37 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 12:00 14:00
38 تحلیل سیستم‌ها-زوج سیبویه 12:00 14:00
39 عکاسی تخصصی 1 توجهی 12:00 14:00
40 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2- گروه1 محمد رضا جمیلی 12:00 14:00
41 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 12:00 14:00
42 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 12:00 14:00
43 ایمنی کارگاه غفاری سرجامی 12:00 14:00
44 حسابداری شرکت‌ها 2 عزیز محمدی 12:00 14:00
45 استاتیک قادری بافتی 12:00 14:00
46 طراحی روشنایی داخلی و خارجی  فهیمه رزمی 12:00 14:00
47 ایمنی و بهداشت صنعتی جوانمرد 12:00 14:00
48 نظریه‌های مشاوره و روان درمانی منتخب خراسانی 12:00 14:00
49 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار موسوی نیک 12:00 14:00
50 کنترل فرآیندها حاجی قاسمی‌ازغندی 12:00 14:00
51 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 ربانی 12:00 14:00
52 موازنه مواد و انرژی میترا لواسانی 14:00 16:00
53 تاسیسات الکتریکی عراقیان 14:00 16:00
54 عکاسی دیجیتال نصیری 14:00 16:00
55 فلسفه مقدماتی غرب یوسف شیخی 14:00 16:00
56 آزمایشگاه خواص سنگ‌های مخزن اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
57 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی علی ربانی قره تکان 14:00 16:00
58 روان‌شناسی جنسیت شهرکی 14:00 16:00
59 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 14:00 16:00
60 کامپیوتر تخصصی 2  نیلوفرشقایی  14:00 16:00
61 روان‌شناسی دین جمیلی 14:00 16:00
62 روسازی راه راسخی 14:00 16:00
63 مبانی شهرشناسی مسعود رحیمیان 14:00 16:00
64 حسابرسی 1-زوج میوه فروشان سقلائی 14:00 16:00
65  طراحی معماری و شهرسازی راستین 14:00 16:00
66 ذخیره و بازیابی اطلاعات فخلعی 14:00 16:00
67 رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت حاجی قاسمی‌ازغندی 14:00 16:00
68 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات فتحی عسگرآباد 14:00 16:00
69 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 14:00 16:00
70 طرح معماری 2 سیدی حلاج  - افضلیان 16:00 18:00
71 ارتباط تصویری 1، خلاصه سازی شراره شهریان 16:00 18:00
72 مبانی هنرهای تجسمی 1 بابک توانایی 16:00 18:00
73 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1-زوج جوانمرد 16:00 18:00
74 طراحی معماری 5 اسفندیاری  16:00 18:00
75 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 16:00 18:00
76 فرآیند طراحی در معماری اشرف یزدی 16:00 18:00
77 تنظیم شرایط محیطی عراقیان 16:00 18:00
78 رباتیک فتحی عسگرآباد 16:00 18:00
79 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 16:00 18:00
80 آشنایی با معماری جهان زیوری 16:00 18:00
81 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 16:00 18:00
82  انقلاب اسلامی ایران ( زن ) گروه 1و 3 مرتضی انفرادی 16:00 18:00
83 بهداشت روانی شهرکی 16:00 18:00
84 تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی رحیمیان 16:00 18:00
85 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 - گروه2 جمیلی 16:00 18:00
86 راه‌سازی و روسازی راسخی 16:00 18:00
87 ذخیره و بازیابی اطلاعات -زوج فخلعی 16:00 18:00
88 پل‌سازی سروش مقدم 16:00 18:00
89 حسابداری دولتی 1 معصومه حیدری 18:00 20:00
90 اقتصاد مهندسی جوانمرد 18:00 20:00
91 معماری جهان زیوری 18:00 20:00
92 شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری آصفی 18:00 20:00
93 کنترل اتوماتیک رضایی‌حسن‌آبادی 18:00 20:00
94 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 18:00 20:00
95 سوانح طبیعی و سکونت گاه‌های انسانی شورابی 18:00 20:00
96 علوم اعصاب شناختی رزم یار 18:00 20:00
97 اصول علمی ارتباط و تبلیغات مجتبی پور 18:00 20:00
98 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی 18:00 20:00
99 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 18:00 20:00
100 آزمایشگاه مبانی برق حسین پور 18:00 20:00
101 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی - اعرابی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه