برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 25 اردیبهشت

۵۵۴ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 25 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 25 اردیبهشت (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی دکتر آیتی 8:00 10:00
2 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 8:00 10:00
3 زبان تخصصی موحد 8:00 10:00
4 مصالح ساختمانی وحدت فریمانی 8:00 10:00
5 بهینه سازی قیامی باجگیرانی 8:00 10:00
6   تفسیر موضوعی قران (خانم ها) طیبه حسینی 8:00 10:00
7 متره و برآورد صاحب جمع 8:00 10:00
8  اخلاق کاربردی (آقایان) قدسیان 8:00 10:00
9 سیستمهای اندازه گیری فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
10 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 8:00 10:00
11 نمونک‌ سازی و مدل‌سازی  گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
12 خوشنویسی و طراحی حروف 1 دواچی 8:00 10:00
13 اشنایی با معماری اسلامی 2 معصومی 8:00 10:00
14 فیزیک  عمومی برق جانسریان 8:00 10:00
15 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری 1  علیشاهی 9:30 11:30
16   تفسیر موضوعی قران(آقایان) قدسیان 10:00 12:00
17 اخلاق کاربردی(خانم ها) طیبه حسینی 10:00 12:00
18 آمار مهندسی جبرانی الداغی 10:00 12:00
20 کاربرد نقشه‌ برداری در شهرسازی پورامینی 10:00 12:00
21 مکانیک سیالات پیشرفته ناجی میدانی 10:00 12:00
22 اصول شکل دادن فلزات نساج خیابانی 10:00 12:00
23 دینامیک فتحی عسگرآباد 10:00 12:00
24 معماری و اقلیم خزاعی محسنی 10:00 12:00
25 ایستایی محیط زاده 10:00 12:00
26 نظریه های هنر شریف زاده 10:00 18:00
27 تئوری صفحات و پوسته ها - زوج انفرادی 10:00 12:00
28 خزش، خستگی و شکست - زوج اختراعی طوسی 10:00 12:00
29 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 10:00 12:00
30 طرح 2 ، معماری و اقلیم محسنی 10:00 12:00
31 طراحی معماری 1 خواجوی 10:00 12:00
32 مقدمات طراحی معماری 3 کامیار انزوایی 12:00 14:00
33 آمار مهندسی جبرانی الداغی 12:00 14:00
34 طراحی فنی سیدی حلاج 12:00 14:00
35 مکانیک سیالات پیشرفته - زوج ناجی میدانی 12:00 14:00
36 ارتباط تصویری تخصصی 2 سودابه صالحی 12:00 14:00
37 عناصر و جزئیات ساختمانی 2 وحدت فریمانی 12:00 14:00
38 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی موحد 12:00 14:00
39 تئوری صفحات و پوسته ها انفرادی 12:00 14:00
40 سیستم‌های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
41 خزش، خستگی و شکست  اختراعی طوسی 12:00 14:00
42 ریاضی کاربردی مهدی‌تبار 12:00 14:00
43 هوش مصنوعی دلاوریان 12:00 14:00
44 اصول حسابداری حشمتی 12:00 14:00
45 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 12:00 14:00
48 طرح 2 ، معماری و اقلیم محسنی 12:00 14:00
49 نقشه برداری در معماری پورامینی 12:00 14:00
50 کنترل تولید و موجودی 1 جبرانی جوانمرد 12:00 14:00
51 ریاضی مهندسی مویدیان 12:00 14:00
52 قالب های فلزی نساج خیابانی 14:00 16:00
53 سیستم‌های توزیع شده - زوج موسوی نیک 14:00 16:00
54 کنترل کیفیت آماری جبرانی الداغی 14:00 16:00
55 هوش مصنوعی دلاوریان 14:00 16:00
56 تکنولوژی بتن پیشرفته قالیشویان 14:00 16:00
57 اصول حسابداری حشمتی 14:00 16:00
58 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 14:00 16:00
59 مقاومت مصالح 1 کاظمیان 14:00 16:00
60 اصول مهندسی زلزله انفرادی 14:00 16:00
61 تئوری الاستیسیته جبارزاده 14:00 16:00
62 انتقال حرارت پیشرفته  سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
63 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 14:00 16:00
64 کنترل کیفیت آماری       الداغی 14:00 16:00
65 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 14:00 16:00
66 اصول علمی ارتباط و تبلیغات  مجتبی پور 16:00 18:00
67 مبانی هنرهای تجسمی 2 خلاقی 16:00 18:00
68 مقاومت مصالح 1 - زوج کاظمیان 16:00 18:00
69 اصول مهندسی زلزله زوج انفرادی 16:00 18:00
70 مقدمات طراحی معماری2 اورعی  -زارع - یزدانپرست 16:00 18:00
71 طراحی معماری1 فیاضی/ سبزواری 16:00 18:00
72 نقشه‌ برداری در معماری پورامینی 16:00 18:00
73 فیزیک 1 مونسی 16:00 18:00
74 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 16:00 18:00
76 روش اجزای محدود  مویدیان 16:00 18:00
77 رایانه در گرافیک  خراسانی - عشقی 18:00 20:00
78 طراحی فنی ساختمان ناظمی 18:00 20:00
79 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 18:00 20:00
80 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 18:00 20:00
81 فیزیک 2 مونسی 18:00 20:00
82 کلاس توجیهی کار آموزی     فرامرزی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه