برنامه ظرفیت آزاد کلاس های مجازی

۳۱۲ بازدید
برنامه ظرفیت آزاد کلاس های مجازی

ظرفیت آزاد کلاس های مجازی طبق جدول ذیل می باشد.

لطفا جهت برگزاری کلاس جبرانی با توجه به ساعت های آزاد در جدول زیر با شماره 09153864704 تماس حاصل فرمایید.

توضیح:

ساعت آزاد در اختیار استادی قرار خواهدگرفت که زودتر هماهنگی لازم را به عمل آورده باشد.

تعداد ظرفیت آزاد در هر بازه زمانی
ردیف ایام هفته کلاس ساعت  10- 8 کلاس ساعت  12- 10 کلاس ساعت  14- 12 کلاس ساعت  16- 14 کلاس ساعت  18- 16 کلاس ساعت  20- 18
1 شنبه 1 7 4 6 5 11
2 یک شنبه 0 0 0 0 0 4
3 دو شنبه 0 0 0 0 0 3
4 سه شنبه 0 1 2 5 0 3
5 چهارشنبه 0 0 0 5 2 2
6 پنج شنبه 4 2 0 2 7 16
7 جمعه 11 7 11      
(۰) دیدگاه