برنامه کلاس مجازی روز جمعه 26 اردیبهشت

۵۸۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 26 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 26 اردیبهشت (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آزمایشگاه مکانیک خاک فرهادی 9:00 10:30
2   آزمایشگاه مقاومت مصالح فتحی 9:00 10:30
3 آزمایشگاه مکانیک سیالات(نفت) مهدیه مودی 9:00 10:30
4 حسابداری صنعتی1 جبرانی  تالی مقدم 9:00 10:30
5 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 9:00 10:30
6 آزمایشگاه شیمی عمومی نقوی 9:00 10:00
7 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی 10:30 12:00
8 حکمت معماری در ایران - زوج فرمیهنی فراهانی 10:30 12:00
9 آزمایشگاه فیزیک 1 بهمنی 10:30 12:00
10 آزمایشگاه فیزیک 2 حسامی 10:30 12:00
11 آزمایشگاه بتن و مصالح فرهادی 10:30 12:00
12 آزمایشگاه مکانیک سیالات(مکانیک) مهدیه مودی 10:30 12:00
13 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:30 12:00
14 برنامه ریزی و کنترل پروژه -فرد کاظمیان 10:30 12:00
15  حسابداری صنعتی 1 جبرانی  تالی مقدم 10:30 12:00
16 تئوری احتمالات  جبرانی  الداغی 10:30 12:00
17 حسابداری شرکت ها 1 جبرانی  قادری 12:00 14:00
18 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن آذری 12:00 14:00
19 آزمایشگاه تکنولوژی بتن  فرهادی 12:00 14:00
20 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
21 کاربرد نرم افزار در معماری قربانی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه