برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 29 اردیبهشت

يك شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
۵۹۴ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 29 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 29 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 معرفت شناسی زهانی 08:00 10:00
2 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری خلج 08:00 10:00
3 طراحی پایه 2 گلبرگ انزوایی 08:00 10:00
4 برنامه نویسی کامپیوتر زهرا رحیمی 08:00 10:00
5 ارتعاشات مکانیکی فرزاد مویدیان 08:00 10:00
6 روان‌شناسی فیزیولوژیک رئیس المحدثین 08:00 10:00
7 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 خلیلی 08:00 10:00
8 کامپیوتر تخصصی 1 مبین زاد 08:00 10:00
9 معادلات دیفرانسیل محمد رضا حسینی 08:00 10:00
10 عکاسی تخصصی 2  مسعود توجهی 08:00 10:00
11 شیوه ارائه مطالب علمی رضوی زاده 08:00 10:00
12 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق-فرد رزمی 08:00 10:00
13 کامپیوتر تخصصی 1 مبین زاد 09:00 11:00
14 مکانیک سیالات دو فازی آذری نوغابی 10:00 12:00
15 برنامه نویسی کامپیوتر -فرد زهرا رحیمی 10:00 12:00
16  معادلات دیفرانسیل-فرد محمد رضا حسینی 10:00 12:00
17 تمرین‌های معماری 2 خواجوی 10:00 12:00
18 مبانی معماری داخلی مقدم آریایی 10:00 12:00
19 مبانی ادبیات نمایشی ابراهیم زاده 10:00 12:00
20 خوشنویسی و طراحی حروف 2 سکندری مقدم 10:00 12:00
21 انگیزش و هیجان رئیس المحدثین 10:00 12:00
22 آسیب‌شناسی اجتماعی سرایی 10:00 12:00
23 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق رزمی 10:00 12:00
24 روان‌شناسی صنعتی سازمانی موسوی 10:00 12:00
25 تکنولوژی و مواد روسازی نیازی 10:00 12:00
26 ریاضی عمومی 2 حامدزاده 10:00 12:00
27 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان زهرا زهانی 10:00 12:00
28 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 10:00 12:00
29 تهویه مطبوع -فرد زهره امینی 10:00 12:00
30 کنترل کیفیت آماری الداغی 10:00 12:00
31 طرح معماری 2  و اقلیم  محسنی 10:00 12:00
32 مهندسی اینترنت رضوی زاده 10:00 12:00
33 مقدمات طراحی معماری 3  کامیار انزوایی 12:00 14:00
34 مکانیک سیالات جواهرچی 12:00 14:00
35 مقاومت مصالح 1  محیط زاده 12:00 14:00
36 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 12:00 14:00
37 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهرا زهانی 12:00 14:00
38 طراحی پیشرفته محدثی فر 12:00 14:00
39 مهندسی اینترنت رضوی زاده 12:00 14:00
40 تهویه مطبوع زهره امینی 12:00 14:00
41 اقتصاد عمومی 2 عالیان 12:00 14:00
42 تصویرسازی بابک توانایی 12:00 14:00
43 کنترل کیفیت آماری-فرد الداغی 12:00 14:00
44 روان سنجی سرایی 12:00 14:00
45 مبانی جامعه‌شناسی ناظمی 12:00 14:00
46  دانش خانواده و جمعیت ( مرد ) بشارتی 12:00 14:00
47 کارگاه تاسیسات مکانیکی بروجردی 12:00 14:00
48 جامعه شناسی هنر مداح حسینی 12:00 14:00
49 بیان معماری سپیده موحد 12:00 14:00
50 معماری داخلی مقدم آریایی 12:00 14:00
51 طرح معماری 2  و اقلیم محسنی 12:00 14:00
52 بیان معماری 3 هژبرالساداتی 14:00 16:00
53 بیان معماری سپیده موحد 14:00 16:00
54 فرایند و روشهای معماری یاسمن مظفرمقدم 14:00 16:00
55 موارد ویژه در مهندسی نفت اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
56 هندسه مناظر و مرایا کاری علی اباد 14:00 16:00
57 احساس و ادراک پازند 14:00 16:00
58 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه امیرافشاری 14:00 16:00
59 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 14:00 16:00
60  روان‌شناسی تجربی گروه1 سرایی 14:00 16:00
61 طراحی توانایی 14:00 16:00
62 کارگاه ماشین  و ابزار سازی بروجردی 14:00 16:00
63 کارگاه تاسیسات برقی باج 14:00 16:00
64 تکنولوژی بتن پورعباس بیلندی 14:00 16:00
65 مدیریت و تشکیلات کارگاهی سیدهدایت قوام 14:00 16:00
66 آشنایی با مقررات ملی ساختمان فرامرزی فر 14:00 16:00
67 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع محمدزاده 14:00 16:00
68 پایگاه داده ها راستگو 14:00 16:00
69 معادلات دیفرانسیل ناصرنژاد 14:00 16:00
70  دانش خانواده و جمعیت ( زن ) بشارتی 14:00 16:00
71 اقتصاد عمومی 2 عالیان 14:00 16:00
72  روان‌شناسی تجربی گروه2 سرایی 16:00 18:00
73 اقتصاد مهندسی پیشرفته  قالیشویان 16:00 18:00
74 اصول مرمت و حفاظت صادقی 16:00 18:00
75 مبانی مهندس برق 2 حسین پور ثابت 16:00 18:00
76 اندیشه اسلامی1 (مرد)  بشارتی 16:00 18:00
77 انسان، طبیعت و طراحی بابک توانایی 16:00 18:00
78 زبان ماشین و اسمبلی راستگو 16:00 18:00
79 حسابداری مالی -فرد قناد 16:00 18:00
80 مبانی مهندسی برق -فرد عبداله نیا 16:00 18:00
81 طراحی معماری 1 خواجوی- باقری 16:00 18:00
82 مبانی مهندسی معماری و ساختمان  مرتضی اصغری 16:00 18:00
83 عملیات بهره‌برداری 1 اسماعیل پور مطلق 16:00 18:00
84 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1 امیرافشاری 16:00 18:00
85 احساس و ادراک پازند 16:00 18:00
86 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 16:00 18:00
87 مهندسی ترافیک پیشرفته قیامی 16:00 18:00
88 تمثیل شناسی ناصح 19:00 20:00
89 اقتصاد مهندسی پیشرفته قالیشویان 18:00 20:00
90 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد 18:00 20:00
91 حسابداری مالی قناد 18:00 20:00
92 برنامه نویسی کامپیوتر کاظمیان 18:00 20:00
93 مبانی مهندسی برق عبداله نیا 18:00 20:00
94 مقدمات طراحی معماری2 اورعی زارع - یزدانپرست 18:00 20:00
95 اندیشه اسلامی2 (مرد) بشارتی 18:00 20:00
96 طراحی معماری1 فیاضی - فقیه سبزواری 18:00 20:00
97 انسان، طبیعت  معماری جمیلی 18:00 20:00
98 مهندسی ترافیک پیشرفته-فرد قیامی 18:00 20:00
99 تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن پازند 18:00 20:00
100 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 امیرافشاری 18:00 20:00
101 هیدرولوژی مهندسی ایزدخواه 18:00 20:00
(۰) دیدگاه