برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 31 اردیبهشت

۴۸۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 31 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 31 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 مدل سازی مقدماتی امینی طوسی 8:00 10:00
2 بیان معماری 1 کامیار انزوایی 8:00 10:00
3 انسان و محیط ترابی عرفانیان سلیم 8:00 10:00
4 ریاضی عمومی 2 کاظمی 8:00 10:00
5 ماشین آلات ساختمانی غفاری سرجامی 8:00 10:00
6  مهندسی نرم افزار - فرد موسوی نیک 8:00 10:00
7 مکانیک سیالات صالحی سده 8:00 10:00
8 اقتصاد خرد حشمتی 8:00 10:00
9 ساختمان1  شیوا  وهابی 8:00 10:00
10 انتقال جرم بیچرانلو 8:00 10:00
11 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 8:00 10:00
12 دینامیک فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
13 ساختمان داده ها دلاوریان 8:00 10:00
14 آمار مهندسی الداغی 8:00 10:00
15 محاسبات و آمار حامدزاده 8:00 10:00
16 تصویر متحرک و فیلم زنده استاد علی اکبریان 8:00 10:00
17 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 10:00 12:00
18 ساختمان1  شیوا  وهابی 10:00 12:00
19 ریاضی عمومی 2- فرد کاظمی 10:00 12:00
20 مهندسی نرم افزار موسوی نیک 10:00 12:00
21 تصویر متحرک و فیلم زنده استاد علی اکبریان 10:00 12:00
22 اقتصاد خرد - فرد حشمتی 10:00 12:00
23 کارگاه ارتباط تصویری 4 ابراهیمی پور 10:00 12:00
24 تنظیم شرایط محیطی  1 آتوسا قناد 10:00 12:00
25 آمار توصیفی  وجدانی 10:00 12:00
26 آمار مهندسی الداغی 10:00 12:00
27 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 10:00 12:00
29 فارسی عمومی رزم گیر 10:00 12:00
30 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 10:00 12:00
31 تصویر متحرک و فیلم زنده استاد علی اکبریان 12:00 14:00
33 کارگاه شهرسازی 2 خلج 12:00 14:00
34 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 12:00 14:00
35 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 12:00 14:00
36 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت بیچرانلو 12:00 14:00
37 برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 12:00 14:00
38 مکانیک سیالات 1 - فرد ناجی میدانی 12:00 14:00
39 روش‌ها و فنون طراحی شهری 2 ترابی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
40 طراحی پایه (اسکیس)  کامیار انزوایی 12:00 14:00
41 عناصر و جزئیات ساختمانی 1 وحدت فریمانی 12:00 14:00
42 منظرسازی شیرازی زاده 12:00 14:00
43 کارگاه ارتباط تصویری 1، آرم و نشانه سمیرا‌ سادات داننده 12:00 14:00
44 آب‌های زیر زمینی قیامی باجگیرانی 12:00 14:00
45 کاربرد کامپیوتر در روان شناسی وجدانی 12:00 14:00
46 ریاضی عمومی 2 تکتم رمضانی 12:00 14:00
47 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 12:00 14:00
48 سازه های بتن آرمه 1  انفرادی 12:00 14:00
49 طرح معماری 2 سیدی حلاج - افضلیان 12:00 14:00
50 ماشینهای کنترل عددی انصاری مهر 12:00 14:00
51 متره و برآورد پروژه غفاری سرجامی 14:00 16:00
52 مدیریت مالی حشمتی 14:00 16:00
53  سازه های بتن آرمه 1 فرد انفرادی 14:00 16:00
54 کارگاه برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 14:00 16:00
55 اصول و مبانی کار آفرینی کمال شجاع 14:00 16:00
56 گرافیک رایانه‌ای در شهرسازی شیرازی زاده 14:00 16:00
57 روش تحقیق در هنر صحراگرد 14:00 16:00
58 انتقال حرارت 1 مودی 14:00 16:00
59 امار استنباطی  وجدانی 14:00 16:00
60 فیزیک 1 عامریان 14:00 16:00
61 روش اجزای محدود قالیشویان 14:00 16:00
62 نشانه شناسی عکاسی مهدی مقیم نژاد 14:00 16:00
63 کارگاه طراحی شهری 3 سهرابیان 16:00 18:00
64 انتقال حرارت 1 - فرد مودی 16:00 18:00
65 فیزیک 1 - فرد عامریان 16:00 18:00
66 متره و برآورد اعتضادی 16:00 18:00
67 مدل‌های کمی در شهرسازی محکی 16:00 18:00
68 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 16:00 18:00
69 طراحی ایجاد صنایع احمدی بنکدار 16:00 18:00
70 مدیریت خطر پروژه علامتیان 16:00 18:00
71 روش اجزای محدود - فرد قالیشویان 16:00 18:00
72 روش های اجرای گود و سازه نگهبان غفاری سرجامی 16:00 18:00
73 اندیشه اسلامی 1 (زن) زهرا رضااهرابی 16:00 18:00
74   انقلاب اسلامی ایران(مرد) مرتضی انفرادی 16:00 18:00
75 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 16:00 18:00
76 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی صراف حسینیان انزوایی 16:00 18:00
77 ارزیابی کار و زمان احمدی 16:00 18:00
78 ارتباط تصویری تخصصی 1 ابراهیمی پور 18:00 20:00
79 اندیشه اسلامی 2 (زن) زهرا رضااهرابی 18:00 20:00
80 طراحی معماری 5 اسفندیاری سبزوار 18:00 20:00
81 کارگاه طراحی شهری 2 موحد 18:00 20:00
82 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی- اعرابی 18:00 20:00
83 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - فرد دلاوریان 18:00 20:00
84 طراحی ایجاد صنایع - فرد احمدی بنکدار 18:00 20:00
85 مدیریت خطر پروژه علامتیان 18:00 20:00
86 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 18:00 20:00
87 ریاضی مهندسی مویدیان 18:00 20:00
88 نقشه کشی ساختمانهای بتنی یزدانی 18:00 20:00
89 اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی محکی 18:00 20:00
90 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته کاظمیان 18:00 20:00
91 روش تحقیق و سمینار مهاجرزاده 18:00 20:00
92 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان افشار 18:00 20:00
93 آمار و احتمالات مهندسی غفوریان قدس کاملی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه