برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 1 خرداد (هفته فرد)

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۰۸ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 1 خرداد (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 1 خرداد (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 مهندسی اقتصاد آیتی 08:00 10:00
2 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 08:00 10:00
3 زبان تخصصی موحد 08:00 10:00
4 مصالح ساختمانی وحدت فریمانی 08:00 10:00
5 بهینه سازی قیامی باجگیرانی 08:00 10:00
6   تفسیر موضوعی قران (خانم ها) طیبه حسینی 08:00 10:00
7 متره و برآورد صاحب جمع 08:00 10:00
8  اخلاق کاربردی (آقایان) قدسیان 08:00 10:00
9 سیستمهای اندازه گیری فتحی عسگرآباد 08:00 10:00
10 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 08:00 10:00
11 نمونک‌ سازی و مدل‌سازی  گلبرگ انزوایی 08:00 10:00
12 خوشنویسی و طراحی حروف 1 دواچی 08:00 10:00
13 اشنایی با معماری اسلامی 2 معصومی 08:00 10:00
14 فیزیک  عمومی برق جانسریان 08:00 10:00
15 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری 1  علیشاهی 09:30 11:30
16   تفسیر موضوعی قران(آقایان) قدسیان 10:00 12:00
17 اخلاق کاربردی(خانم ها) طیبه حسینی 10:00 12:00
18 بهینه سازی - فرد قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
19 کاربرد نقشه‌ برداری در شهرسازی پورامینی 10:00 12:00
20 مکانیک سیالات پیشرفته ناجی میدانی 10:00 12:00
21 اصول شکل دادن فلزات نساج خیابانی 10:00 12:00
22 دینامیک فتحی عسگرآباد 10:00 12:00
23 طرح 2 ، معماری و اقلیم خزاعی محسنی 10:00 12:00
24 ایستایی محیط زاده 10:00 12:00
25 نظریه های هنر شریف زاده 10:00 18:00
26 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 10:00 12:00
27 خزش، خستگی و شکست  اختراعی طوسی 10:00 12:00
28 طراحی معماری 1 خواجوی 10:00 12:00
29 مقدمات طراحی معماری 3 کامیار انزوایی 12:00 14:00
30 طراحی فنی سیدی حلاج 12:00 14:00
31 ارتباط تصویری تخصصی 2 سودابه صالحی 12:00 14:00
32 عناصر و جزئیات ساختمانی 2 وحدت فریمانی 12:00 14:00
33 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی موحد 12:00 14:00
34 تئوری صفحات و پوسته ها انفرادی 12:00 14:00
35 سیستم‌های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
37 ریاضی کاربردی مهدی‌تبار 12:00 14:00
38 هوش مصنوعی دلاوریان 12:00 14:00
39 اصول حسابداری حشمتی 12:00 14:00
40 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 12:00 14:00
41 تئوری الاستیسیته - فرد جبارزاده 12:00 14:00
42 انتقال حرارت پیشرفته - فرد  سید محمود ابوالحسن علوی 12:00 14:00
43 موازنه مواد و انرژی  لواسانی 12:00 14:00
44 طرح 2 ، معماری و اقلیم محسنی 12:00 14:00
45 نقشه برداری در معماری پورامینی 12:00 14:00
46 ریاضی مهندسی مویدیان 12:00 14:00
47 قالب های فلزی نساج خیابانی 14:00 16:00
48 ریاضی کاربردی جبرانی  مهدی‌تبار 14:00 16:00
49 هوش مصنوعی دلاوریان 14:00 16:00
50 تکنولوژی بتن پیشرفته قالیشویان 14:00 16:00
51 اصول حسابداری حشمتی 14:00 16:00
52 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 14:00 16:00
53 مقاومت مصالح 1 کاظمیان 14:00 16:00
54 اصول مهندسی زلزله انفرادی 14:00 16:00
55 تئوری الاستیسیته جبارزاده 14:00 16:00
56 انتقال حرارت پیشرفته  سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
57 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 14:00 16:00
58 متره و برآورد جبرانی  غفاری سرجامی 14:00 16:00
59 کنترل کیفیت آماری       الداغی 14:00 16:00
60 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 14:00 16:00
61 اصول علمی ارتباط و تبلیغات (کنسل توسط استاد) مجتبی پور 14:00 16:00
62 مبانی هنرهای تجسمی 2 خلاقی 16:00 18:00
63 مقدمات طراحی معماری2 اورعی  -زارع - یزدانپرست 16:00 18:00
64 طراحی معماری1 فیاضی/ سبزواری 16:00 18:00
65 نقشه‌ برداری در معماری پورامینی 16:00 18:00
66 فیزیک 1 مونسی 16:00 18:00
67 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 16:00 18:00
68 سازه های بتن آرمه 2 - فرد انفرادی 16:00 18:00
69 روش اجزای محدود  مویدیان 16:00 18:00
70 ماشین آلات ساختمانی جبرانی غفاری سرجامی 16:00 18:00
71 رایانه در گرافیک  خراسانی - عشقی 16:00 18:00
72 طراحی فنی ساختمان ناظمی 18:00 20:00
73 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 18:00 20:00
74 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 18:00 20:00
75 فیزیک 2 مونسی 18:00 20:00
76 جلسه توجیهی کار آموزی  فرامرزی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه