برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 5 خرداد

۶۱۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 5 خرداد
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 5 خرداد (هفته زوج)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 معرفت شناسی  زهانی 8:00 10:00
2 اقتصاد کلان- زوج  عالیان 8:00 10:00
3 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری خلج 8:00 10:00
4 طراحی پایه 2 گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
5 ایمنی در برق -زوج رزمی 8:00 10:00
6 برنامه نویسی کامپیوتر زهرا رحیمی 8:00 10:00
7 ارتعاشات مکانیکی فرزاد مویدیان 8:00 10:00
8 روان‌شناسی فیزیولوژیک رئیس المحدثین 8:00 10:00
9 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 خلیلی 8:00 10:00
10 معادلات دیفرانسیل محمد رضا حسینی 8:00 10:00
11 عکاسی تخصصی 2  مسعود توجهی 8:00 10:00
12 شیوه ارائه مطالب علمی رضوی زاده 8:00 10:00
13 حسابداری دولتی 1 جبرانی حیدری 9:00 12:00
14 کامپیوتر تخصصی 1 مبین زاد 9:00 11:00
15 مکانیک سیالات دو فازی آذری نوغابی 10:00 12:00
16 تمرین‌های معماری 2 خواجوی 10:00 12:00
17 مبانی معماری داخلی مقدم آریایی 10:00 12:00
18 مبانی ادبیات نمایشی ابراهیم زاده 10:00 12:00
19 خوشنویسی و طراحی حروف 2 سکندری مقدم 10:00 12:00
20 انگیزش و هیجان رئیس المحدثین 10:00 12:00
21 آسیب‌شناسی اجتماعی سرایی 10:00 12:00
22 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق رزمی 10:00 12:00
23 روان‌شناسی صنعتی سازمانی موسوی 10:00 12:00
24 تکنولوژی و مواد روسازی نیازی 10:00 12:00
25 ریاضی عمومی 2 حامدزاده 10:00 12:00
26 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان زهرا زهانی 10:00 12:00
27 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 10:00 12:00
28 کنترل کیفیت آماری الداغی 10:00 12:00
29 مهندسی اینترنت رضوی زاده 10:00 12:00
30 مقدمات طراحی معماری 3  کامیار انزوایی 12:00 14:00
31 مکانیک سیالات جواهرچی 12:00 14:00
32 مقاومت مصالح 1  محیط زاده 12:00 14:00
33 تکنولوژی و مواد روسازی -زوج نیازی 12:00 14:00
34 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 12:00 14:00
35 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهرا زهانی 12:00 14:00
36 طراحی پیشرفته محدثی فر 12:00 14:00
37 مهندسی اینترنت رضوی زاده 12:00 14:00
38 تهویه مطبوع زهره امینی 12:00 14:00
39 اقتصاد عمومی 2 عالیان 12:00 14:00
40 تصویرسازی بابک توانایی 12:00 14:00
41 روان سنجی سرایی 12:00 14:00
42 مبانی جامعه‌شناسی ناظمی 12:00 14:00
43 اصول شبیه‌سازی -زوج  پریسا مودی 12:00 14:00
44  دانش خانواده و جمعیت ( آقایان) بشارتی 12:00 14:00
45 کارگاه تاسیسات مکانیکی بروجردی 12:00 14:00
46 جامعه شناسی هنر مداح حسینی 12:00 14:00
47 بیان معماری سپیده موحد 12:00 14:00
48 معماری داخلی مقدم آریایی 12:00 14:00
49 بیان معماری 3 هژبرالساداتی 14:00 16:00
50 بیان معماری سپیده موحد 14:00 16:00
51 موارد ویژه در مهندسی نفت اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
52 فرایند و روشهای معماری یاسمن مظفرمقدم 14:00 16:00
53 هندسه مناظر و مرایا کاری علی اباد 14:00 16:00
54 احساس و ادراک پازند 14:00 16:00
55 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه امیرافشاری 14:00 16:00
56 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 14:00 16:00
57  روان‌شناسی تجربی گروه1 سرایی 14:00 16:00
58 طراحی توانایی 14:00 16:00
59 کارگاه ماشین  و ابزار سازی بروجردی 14:00 16:00
60 کارگاه تاسیسات برقی باج 14:00 16:00
61 تکنولوژی بتن پورعباس بیلندی 14:00 16:00
62 مدیریت و تشکیلات کارگاهی سیدهدایت قوام 14:00 16:00
63 آشنایی با مقررات ملی ساختمان فرامرزی فر 14:00 16:00
64 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع محمدزاده 14:00 16:00
65 پایگاه داده ها راستگو 14:00 16:00
66 معادلات دیفرانسیل ناصرنژاد 14:00 16:00
67  دانش خانواده و جمعیت ( زن ) بشارتی 14:00 16:00
68 اقتصاد عمومی 2 عالیان 14:00 16:00
69  روان‌شناسی تجربی گروه2 سرایی 16:00 18:00
70 کاربرد کامپیوتر -زوج محمدزاده 16:00 18:00
71 اقتصاد مهندسی پیشرفته  قالیشویان 16:00 18:00
72 اصول مرمت و حفاظت صادقی 16:00 18:00
73 مبانی مهندس برق 2 حسین پور ثابت 16:00 18:00
74 اندیشه اسلامی1 (مرد)  بشارتی 16:00 18:00
75 انسان، طبیعت و طراحی بابک توانایی 16:00 18:00
76 زبان ماشین و اسمبلی راستگو 16:00 18:00
77 برنامه نویسی کامپیوتر -زوج کاظمیان 16:00 18:00
78 مدیریت مالی -زوج حشمتی 16:00 18:00
79 طراحی معماری 1 خواجوی- باقری 16:00 18:00
80 مبانی مهندسی معماری و ساختمان  مرتضی اصغری 16:00 18:00
81 عملیات بهره‌برداری 1 اسماعیل پور مطلق 16:00 18:00
82 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1 امیرافشاری 16:00 18:00
83 احساس و ادراک پازند 16:00 18:00
84 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 16:00 18:00
85 اقتصاد مهندسی-زوج جوانمرد 16:00 18:00
86 مهندسی ترافیک پیشرفته قیامی 16:00 18:00
87 تمثیل شناسی ناصح 19:00 20:00
88 مبانی مهندس برق 2  - زوج حسین پور ثابت 18:00 20:00
89 اقتصاد مهندسی پیشرفته قالیشویان 18:00 20:00
90 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد 18:00 20:00
91 حسابداری مالی قناد 18:00 20:00
92 زبان ماشین و اسمبلی -زوج راستگو 18:00 20:00
93 برنامه نویسی کامپیوتر کاظمیان 18:00 20:00
94 مبانی مهندسی برق عبداله نیا 18:00 20:00
95 مقدمات طراحی معماری2 اورعی زارع - یزدانپرست 18:00 20:00
96 اندیشه اسلامی2 (مرد) بشارتی 18:00 20:00
97 طراحی معماری1 فیاضی - فقیه سبزواری 18:00 20:00
98 انسان، طبیعت  معماری جمیلی 18:00 20:00
99 تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن پازند 18:00 20:00
100 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 امیرافشاری 18:00 20:00
101 هیدرولوژی مهندسی ایزدخواه 18:00 20:00
102 تونل‌سازی جبرانی غفاری سرجامی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه