برنامه کلاس مجازی چهارشنبه 7 خرداد

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
۵۸۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی چهارشنبه 7 خرداد
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 7 خرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 مدل سازی مقدماتی امینی طوسی 08:00 10:00
2 بیان معماری 1 کامیار انزوایی 08:00 10:00
3 انسان و محیط ترابی عرفانیان سلیم 08:00 10:00
4 ریاضی عمومی 2 کاظمی 08:00 10:00
5 ماشین آلات ساختمانی غفاری سرجامی 08:00 10:00
6 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - زوج موسوی نیک 08:00 10:00
7 مکانیک سیالات صالحی سده 08:00 10:00
8 اقتصاد خرد حشمتی 08:00 10:00
9 ساختمان1  شیوا  وهابی 08:00 10:00
10 انتقال جرم بیچرانلو 08:00 10:00
11 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 08:00 10:00
12 دینامیک فتحی عسگرآباد 08:00 10:00
13 ساختمان داده ها دلاوریان 08:00 10:00
14 آمار مهندسی الداغی 08:00 10:00
15 محاسبات و آمار حامدزاده 08:00 10:00
16 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 10:00 12:00
17 ساختمان1  شیوا  وهابی 10:00 12:00
18 مهندسی نرم افزار موسوی نیک 10:00 12:00
19 نشانه شناسی عکاسی دکتر مقیم نژاد 10:00 12:00
20 کارگاه ارتباط تصویری 4 ابراهیمی پور 10:00 12:00
21 تنظیم شرایط محیطی  1 آتوسا قناد 10:00 12:00
22 آمار توصیفی  وجدانی 10:00 12:00
23 آمار مهندسی الداغی 10:00 12:00
24 برنامه سازی پیشرفته - زوج دلاوریان 10:00 12:00
25 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 10:00 12:00
26 فارسی عمومی رزم گیر 10:00 12:00
27 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 10:00 12:00
28 آب‌های زیر زمینی - زوج قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
29 ریاضی عمومی 2 - زوج تکتم رمضانی 10:00 12:00
30 نشانه شناسی عکاسی دکتر مقیم نژاد 12:00 14:00
31 کارگاه شهرسازی 2 خلج 12:00 14:00
32 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 12:00 14:00
33 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 12:00 14:00
34 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت بیچرانلو 12:00 14:00
35 برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 12:00 14:00
36 روش‌ها و فنون طراحی شهری 2 ترابی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
37 طراحی پایه (اسکیس)  کامیار انزوایی 12:00 14:00
38 عناصر و جزئیات ساختمانی 1 وحدت فریمانی 12:00 14:00
39 منظرسازی شیرازی زاده 12:00 14:00
40 کارگاه ارتباط تصویری 1، آرم و نشانه سمیرا‌ سادات داننده 12:00 14:00
41 آب‌های زیر زمینی قیامی باجگیرانی 12:00 14:00
42 کاربرد کامپیوتر در روان شناسی وجدانی 12:00 14:00
43 ریاضی عمومی 2 تکتم رمضانی 12:00 14:00
44 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 12:00 14:00
45 سازه های بتن آرمه 1  انفرادی 12:00 14:00
46 طرح معماری 2 سیدی حلاج - افضلیان 12:00 14:00
47 ماشینهای کنترل عددی انصاری مهر 12:00 14:00
48 متره و برآورد پروژه غفاری سرجامی 14:00 16:00
49 برنامه سازی پیشرفته 1 جبرانی  داوودی ثانی 14:00 16:00
50 مدیریت مالی حشمتی 14:00 16:00
51 کارگاه برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 14:00 16:00
52 اصول و مبانی کار آفرینی کمال شجاع 14:00 16:00
53 گرافیک رایانه‌ای در شهرسازی شیرازی زاده 14:00 16:00
54 روش تحقیق در هنر صحراگرد 14:00 16:00
55 انتقال حرارت 1 مودی 14:00 16:00
56 امار استنباطی  وجدانی 14:00 16:00
57 فیزیک 1 عامریان 14:00 16:00
58 روش اجزای محدود قالیشویان 14:00 16:00
59 نشانه شناسی عکاسی دکتر مقیم نژاد 14:00 16:00
60 کارگاه طراحی شهری 3 سهرابیان 16:00 18:00
61 برنامه سازی پیشرفته 1 جبرانی داوودی ثانی 14:00 16:00
62 متره و برآورد اعتضادی 16:00 18:00
63 مدل‌های کمی در شهرسازی محکی 16:00 18:00
64 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 16:00 18:00
65 طراحی ایجاد صنایع احمدی بنکدار 16:00 18:00
66 مدیریت خطر پروژه علامتیان 16:00 18:00
67 روش های اجرای گود و سازه نگهبان غفاری سرجامی 16:00 18:00
68 اندیشه اسلامی 1 (خانم ها) زهرا رضااهرابی 16:00 18:00
69 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته -زوج کاظمیان 16:00 18:00
70   انقلاب اسلامی ایران (آقایان) مرتضی انفرادی 16:00 18:00
71 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 16:00 18:00
72 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی صراف حسینیان انزوایی 16:00 18:00
73 ارزیابی کار و زمان احمدی 16:00 18:00
74 ارتباط تصویری تخصصی 1 ابراهیمی پور 18:00 20:00
75 برنامه سازی پیشرفته 1 جبرانی داوودی ثانی 18:00 20:00
76 اندیشه اسلامی 2 (خانم ها) زهرا رضااهرابی 18:00 20:00
77 طراحی معماری 5 اسفندیاری سبزوار 18:00 20:00
78 کارگاه طراحی شهری 2 موحد 18:00 20:00
79 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی- اعرابی 18:00 20:00
80 مدیریت خطر پروژه علامتیان 18:00 20:00
81 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 18:00 20:00
82 ریاضی مهندسی مویدیان 18:00 20:00
83 نقشه کشی ساختمانهای بتنی یزدانی 18:00 20:00
84 اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی محکی 18:00 20:00
85 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته کاظمیان 18:00 20:00
86 روش تحقیق و سمینار مهاجرزاده 18:00 20:00
87 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان افشار 18:00 20:00
88 ارزیابی کار و زمان - زوج احمدی 18:00 20:00
89 آمار و احتمالات مهندسی غفوریان قدس کاملی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه