برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 8 خرداد

چهار شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
۵۲۴ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 8 خرداد
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 8 خرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی آیتی 08:00 10:00
2 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 08:00 10:00
3 زبان تخصصی موحد 08:00 10:00
4 مصالح ساختمانی وحدت فریمانی 08:00 10:00
5 بهینه سازی قیامی باجگیرانی 08:00 10:00
6   تفسیر موضوعی قران (خانم ها) طیبه حسینی 08:00 10:00
7 متره و برآورد صاحب جمع 08:00 10:00
8  اخلاق کاربردی (آقایان) قدسیان 08:00 10:00
9 سیستمهای اندازه گیری فتحی عسگرآباد 08:00 10:00
10 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 08:00 10:00
11 نمونک‌ سازی و مدل‌سازی  گلبرگ انزوایی 08:00 10:00
12 خوشنویسی و طراحی حروف 1 دواچی 08:00 10:00
13 اشنایی با معماری اسلامی 2 معصومی 08:00 10:00
14 فیزیک  عمومی برق جانسریان 08:00 10:00
15 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری 1  علیشاهی 09:30 11:30
16   تفسیر موضوعی قران(آقایان) قدسیان 10:00 12:00
17 اخلاق کاربردی(خانم ها) طیبه حسینی 10:00 12:00
18 کاربرد نقشه‌ برداری در شهرسازی پورامینی 10:00 12:00
19 مکانیک سیالات پیشرفته ناجی میدانی 10:00 12:00
20 اصول شکل دادن فلزات نساج خیابانی 10:00 12:00
21 دینامیک فتحی عسگرآباد 10:00 12:00
22 ایستایی محیط زاده 10:00 12:00
23 نظریه های هنر شریف زاده 10:00 18:00
24 تئوری صفحات و پوسته ها - زوج انفرادی 10:00 12:00
25 خزش، خستگی و شکست اختراعی طوسی 10:00 12:00
26 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 10:00 12:00
27 طراحی معماری 1 خواجوی 10:00 12:00
28 مقدمات طراحی معماری 3 کامیار انزوایی 12:00 14:00
29 طراحی فنی سیدی حلاج 12:00 14:00
30 مکانیک سیالات پیشرفته - زوج ناجی میدانی 12:00 14:00
31 ارتباط تصویری تخصصی 2 سودابه صالحی 12:00 14:00
32 عناصر و جزئیات ساختمانی 2 وحدت فریمانی 12:00 14:00
33 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی موحد 12:00 14:00
34 تئوری صفحات و پوسته ها انفرادی 12:00 14:00
35 سیستم‌های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
36 خزش، خستگی و شکست - زوج اختراعی طوسی 12:00 14:00
37 ریاضی کاربردی مهدی‌تبار 12:00 14:00
38 هوش مصنوعی دلاوریان 12:00 14:00
39 اصول حسابداری حشمتی 12:00 14:00
40 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 12:00 14:00
41 موازنه مواد و انرژی جبرانی لواسانی 12:00 14:00
42 نقشه برداری در معماری پورامینی 12:00 14:00
43 ریاضی مهندسی مویدیان 12:00 14:00
44 قالب های فلزی نساج خیابانی 14:00 16:00
45 زبان ماشین و اسمبلی جبرانی راستگو 14:00 16:00
46 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی جبرانی  موحد 14:00 16:00
47 سیستم‌های توزیع شده - زوج موسوی نیک 14:00 16:00
48 هوش مصنوعی دلاوریان 14:00 16:00
49 تکنولوژی بتن پیشرفته قالیشویان 14:00 16:00
50 اصول حسابداری حشمتی 14:00 16:00
51 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 14:00 16:00
52 مقاومت مصالح 1 کاظمیان 14:00 16:00
53 اصول مهندسی زلزله انفرادی 14:00 16:00
54 تئوری الاستیسیته جبارزاده 14:00 16:00
55 انتقال حرارت پیشرفته  سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
56 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 14:00 16:00
57 ریاضی کاربردی جبرانی مهدی‌تبار 14:00 16:00
59 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 14:00 20:00
60 طرح 2 ، معماری و اقلیم محسنی 14:00 00:00
61 اصول علمی ارتباط و تبلیغات  مجتبی پور 14:00 16:00
62 مبانی هنرهای تجسمی 2 خلاقی 16:00 18:00
63 زبان ماشین و اسمبلی جبرانی راستگو 16:00 18:00
64 مقاومت مصالح 1 - زوج کاظمیان 16:00 18:00
65 اصول مهندسی زلزله زوج انفرادی 16:00 18:00
66 مقدمات طراحی معماری2 اورعی  -زارع - یزدانپرست 16:00 18:00
67 طراحی معماری1 فیاضی/ سبزواری 16:00 18:00
68 نقشه‌ برداری در معماری پورامینی 16:00 18:00
69 فیزیک 1 مونسی 16:00 18:00
70 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 16:00 18:00
71 روش اجزای محدود  مویدیان 16:00 18:00
72 رایانه در گرافیک  خراسانی - عشقی 16:00 18:00
73 طراحی فنی ساختمان ناظمی 18:00 20:00
74 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 18:00 20:00
75 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 18:00 20:00
76 زبان ماشین و اسمبلی جبرانی راستگو 18:00 20:00
77 فیزیک 2 مونسی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه