برنامه کلاس مجازی روز جمعه 9 خرداد

۵۵۸ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 9 خرداد
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 9 خرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد  ساعت شروع ساعت پایان
1 آزمایشگاه مکانیک خاک فرهادی 8:00 10:00
2   آزمایشگاه مقاومت مصالح فتحی 8:00 10:00
3 آزمایشگاه مکانیک سیالات(نفت) مهدیه مودی 8:00 10:00
5 برنامه سازی پیشرفته 2  جبرانی  دلاوریان 8:00 10:00
6 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 8:00 10:00
7 حسابداری صنعتی1 جبرانی تالی مقدم 8:00 10:00
8 آزمایشگاه شیمی عمومی نقوی 9:00 10:00
10 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی 10:00 12:00
11 حکمت معماری در ایران - زوج فرمیهنی فراهانی 10:00 12:00
12 آزمایشگاه فیزیک 1 بهمنی 10:00 12:00
13 شبیه سازی کامپیوتری جبرانی  یوسف زاده 10:00 12:00
14 آزمایشگاه فیزیک 2 حسامی 10:00 12:00
15 آزمایشگاه بتن و مصالح فرهادی 10:00 12:00
16 برنامه سازی پیشرفته 2  جبرانی  دلاوریان 10:00 12:00
17 مکانیک خاک و پی سازی جبرانی غفری سرجامی 10:00 12:00
18 آزمایشگاه مکانیک سیالات(مکانیک) مهدیه مودی 10:00 12:00
19 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:00 12:00
20 حسابداری صنعتی1 جبرانی تالی مقدم 10:00 12:00
21 پل سازی جبرانی  سروش مقدم 10:00 12:00
22 اخلاق کاربردی(خانم ها) جبرانی  طیبه حسینی  10:00 12:00
23 برنامه سازی پیشرفته 2  جبرانی  دلاوریان 12:00 14:00
24 شبیه سازی کامپیوتری جبرانی یوسف زاده 12:00 14:00
25 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن آذری 12:00 14:00
26 آزمایشگاه تکنولوژی بتن  فرهادی 12:00 14:00
27 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
28 پل سازی جبرانی  سروش مقدم 12:00 14:00
29 تفسیر موضوعی قران (خانم ها) جبرانی  طیبه حسینی 12:00 14:00
30 اصول علمی ارتباط و تبلیغات مجتبی پور 12:00 14:00
31 مکانیک خاک و پی سازی جبرانی غفری سرجامی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه