برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 13 خرداد (هفته فرد)

۴۶۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 13 خرداد (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 19 فروردین (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی تحولی1 (کنسل توسط استاد) تاظمی 08:00 10:00
2 طراحی اجزای ماشین 1 محیط زاده 08:00 10:00
3 تحقیق در عملیات 2 شهریان 08:00 10:00
4 کلیات روان‌پزشکی رزم یار 08:00 10:00
5  فیزیک 1 جبرانی  عامریان 08:00 10:00
6 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 08:00 10:00
7 هنر و تمدن اسلامی 1 حسینی ابریشمی 08:00 10:00
8 مکانیک سیالات و هیدرولیک صالحی سده 08:00 10:00
9 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 08:00 10:00
10 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی -صراف حسینیان- انزوایی 08:00 10:00
11 حقوق تجارت عالیان 08:00 10:00
12 ریاضی 6 محمد رضا حسینی 08:00 10:00
13 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی هژبرالساداتی 08:00 10:00
14 تحقیق در عملیات 2 شهریان 10:00 12:00
15 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 10:00 12:00
16 فنی حرفه ای فنی حرفه ای 10:00 12:00
17 روستا 1 وزیری 10:00 12:00
18 ریاضی 6 -فرد محمد رضا حسینی 10:00 12:00
19 فیزیولوژی اعصاب و غدد ایل بیگی 10:00 12:00
20 هندسه کاربردی صراف حسینیان 10:00 12:00
21 اصول روان‌ شناسی بالینی رزم یار 10:00 12:00
22 زبان فنی عالیان 10:00 12:00
23 طرح عملی جامع شریفی پور 10:00 12:00
24 آشنایی با ادبیات کهن و معاصر ایران قدیریان 10:00 12:00
25 ساختمان داده ها دلاوریان 10:00 12:00
26 روان‌شناسی تحولی1(کنسل توسط استاد) ناظمی 10:00 12:00
27 ریاضی عمومی 1 کاظمی 10:00 12:00
28 عکاسی معاصر ایران محمدمهدی رحیمیان 10:00 12:00
29 عکاسی معاصر ایران محمدمهدی رحیمیان 12:00 14:00
30 ریاضی عمومی 1 -فرد کاظمی 12:00 14:00
31 اقتصاد کلان عالیان 12:00 14:00
32 طراحی اجزای ماشین 2  محیط زاده 12:00 14:00
33 مکانیک خاک  غفاری سرجامی 12:00 14:00
34 ساختمان داده ها دلاوریان 12:00 14:00
35  روان‌شناسی تربیتی(کنسل توسط استاد)  سیدمحمدرضا ناظمی 12:00 14:00
36 مبانی نظری معماری  سید محمد باقر طباطبایی 12:00 14:00
37 سیالات1 ( حل تمرین) مودی 12:00 14:00
38 ارگونومی و آنترپومتری محمدرضا جمیلی 12:00 14:00
39 تاریخ نمایش در ایران سید محمد مداح حسینی 12:00 14:00
40 استاتیک صالحی سده 12:00 20:00
41 اصول شبیه‌سازی مودی 12:00 14:00
42 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ایل بیگی 12:00 14:00
43 آسیب‌شناسی روانی1 رزم یار 12:00 14:00
44 آشنایی با معماری اسلامی 1 خواجوی 12:00 14:00
45 عکاسی دیجیتال نصیری 14:00 16:00
46 تمرین‌های معماری مظلومیان 14:00 16:00
47 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 14:00 16:00
48 مدیریت تشکیلات کارگاهی جبرانی  قوام  14:00 17:30
49 ریاضی عمومی 1 -فرد ناصرنژاد 14:00 16:00
50 آزمون‌های روان‌شناختی2 ایل بیگی 14:00 16:00
51 روان‌شناسی یادگیری(کنسل توسط استاد) ناظمی 14:00 16:00
52 اصول حسابداری و هزینه‌یابی - فرد حشمتی 14:00 16:00
53 حقوق و قوانین شهری میلانی زاده 14:00 16:00
54 ترمودینامیک 1 طینتی 14:00 16:00
55 آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان رزم یار 14:00 16:00
56 متره و برآورد غفاری سرجامی 14:00 16:00
57 کارگاه کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 14:00 16:00
58 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی طباطبایی 14:00 16:00
59 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 16:00 18:00
60 ریاضی عمومی 1  ناصرنژاد 16:00 18:00
61 ترمودینامیک 2 طینتی 16:00 18:00
62 مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمودی چوینلی 16:00 18:00
63 کارگاه برق جبرانی  باج 16:00 18:00
65 مدیریت مالی حشمتی 16:00 18:00
66 اقتصاد شهری رحیم خان کریمی 16:00 18:00
67 روش‌های مرمت ابنیه شکیبی 16:00 18:00
68 شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی 16:00 18:00
69  روش تحقیق (کمی و کیفی)(کنسل توسط استاد) ناظمی 16:00 18:00
70 آسیب‌شناسی روانی2 رزم یار 16:00 18:00
71 اخلاق کاربردی  ( خانم ها ) مجیدی بیلندی 16:00 18:00
72 برنامه‌ریزی تولید جوانمرد 16:00 18:00
73 زبان تخصصی کاظمیان 16:00 18:00
74 آزمون‌های روان‌شناختی 1 ایل بیگی 16:00 18:00
75 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 16:00 18:00
76 روش های اجرایی ساختمان احد رضا رمضانی 16:00 18:00
77 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی احمدی بنکدار 16:00 18:00
78 برنامه‌ریزی بافت‌های فرسوده و تاریخی اکبریان 16:00 18:00
64 کاربرد نرم‌ افزادر معماری قربانی 17:30 19:30
79 حسابرسی 1 میوه فروشان سقلائی 18:00 20:00
80 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
81 روش تحقیق (کمی و کیفی) - فرد(کنسل توسط استاد) ناظمی 18:00 20:00
82 آسیب‌شناسی روانی2 -فرد رزم یار 18:00 20:00
83 ترمودینامیک 2 طینتی 18:00 20:00
84 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 18:00 20:00
85 اصول مدیریت ساخت صادق زاده 18:00 20:00
86 آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه‌ها کاظمیان 18:00 20:00
87 جغرافیای شهری رحیم خان کریمی 18:00 20:00
88 اخلاق کاربردی  (آقایان) مجیدی بیلندی 18:00 20:00
89 مبانی مهندسی نرم افزار یوسف زاده اقدم 18:00 20:00
90 طراحی معماری 2 مظلومیان 18:00 20:00
91 برنامه‌ریزی تولید -فرد جوانمرد 18:00 20:00
92  معماری اسلامی 1   احمدی روحانی 18:00 20:00
93 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 18:00 20:00
(۰) دیدگاه