برنامه کلاس های عملی حضوری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری (ساختمان شماره یک)

۱۶۸۱ بازدید
برنامه کلاس های عملی حضوری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری (ساختمان شماره یک)

دانشجویان گرامی با توجه به شروع کلاسهای اعلام شده به صورت حضوری، همراه داشتن ماسک و دستکش و درصورت نیاز آب معدنی الزامی می باشد.

همچنین دانشجویان گرامی هنگام ورود به موسسه فرم خود اظهاری را تکمیل نمایند.

روز تاریخ ساعت تشکیل نام درس نام استاد محل تشکیل
شنبه 99/03/17 12 الی 16 توانایی ماشین کاری بروجردی کارگاه تراش
شنبه 99/03/17 8 الی 12 کارگاه تاسیسات برقی بروجردی کارگاه برق
شنبه 99/03/17 14 الی 18 طراحی واجرای مدارهای فرمان صنعتی حسین پور ثابت کارگاه برق
یکشنبه 99/03/18 11 الی 14 آز- دینامیک ماشین فتحی آز دینامیک
یکشنبه 99/03/18 12 الی 18 آز تست های غیر مخرب انصاری مهر آز سیستم
یکشنبه 99/03/18 8 الی 12 کارگاه ریخته گری بروجردی کارگاه ریخته گری
یکشنبه 99/03/18 12 الی 16 کارگاه مکانیک عمومی بروجردی کارگاه تراش
یکشنبه 99/03/18 11 الی 8 آز- انتقال حرارت خانم مودی آز- انتفال حرارت
یکشنبه 99/03/18 14 الی 18 مبانی مهندسی برق 2 حسین پور ثابت کارگاه برق
دوشنبه 99/03/19 10 الی 14 آز مکانیک سیالات خانم مودی آز- سیالات
دوشنبه 99/03/19 8 الی 12 کارگاه ماشین ابزارو ابزازسازی بروجردی کارگاه تراش
           
شنبه 99/03/24 10 الی 14 توانایی ماشین کاری بروجردی کارگاه تراش
شنبه 99/03/24 8 الی 10 کارگاه تاسیسات برقی بروجردی کارگاه برق
شنبه 99/03/24 14 الی 18 طراحی واجرای مدارهای فرمان صنعتی حسین پور ثابت کارگاه برق
یکشنبه 99/03/25 8 الی 12 کارگاه ریخته گری بروجردی کارگاه ریخته گری
یکشنبه 99/03/25 12 الی 16 کارگاه مکانیک عمومی بروجردی کارگاه تراش
یکشنبه 99/03/25 11 الی 14 آز- دینامیک ماشین فتحی آز دینامیک
یکشنبه 99/03/25 12 الی 15 آز- انتقال حرارت خانم مودی آز- انتفال حرارت
یکشنبه 99/03/25 14 الی 18 مبانی مهندسی برق 2 حسین پور ثابت کارگاه برق
دوشنبه 99/03/26 8 الی 12 کارگاه ماشین ابزارو ابزازسازی بروجردی کارگاه تراش
دوشنبه 99/03/26 10 الی 14 آز مکانیک سیالات خانم مودی آز- سیالات
           
(۰) دیدگاه