برنامه کلاس های عملی حضوری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری (ساختمان مرکزی)

سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
۱۷۲۰ بازدید
برنامه کلاس های عملی حضوری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری (ساختمان مرکزی)

دانشجویان گرامی با توجه به شروع کلاسهای اعلام شده به صورت حضوری، همراه داشتن ماسک و دستکش و درصورت نیاز آب معدنی الزامی می باشد.

همچنین دانشجویان گرامی هنگام ورود به موسسه فرم خود اظهاری را تکمیل نمایند.

روز  تاریخ ساعت تشکیل نام درس نام استاد محل تشکیل
شنبه 99/03/17 10الی 12 مبانی اینترنت 1 زهرا رحیمی سایت 1
شنبه 99/03/17 10الی 14 کارگاه ارتباط تصویری 4 آقای ابراهیمی پور کلاس 201
یکشنبه 99/03/18 8الی 12 کارگاه ارتباط تصویری خانم اورنگی سایت 3
یکشنبه 99/03/18 8الی 10 عکاسی تخصصی 1 آقای توجهی سالن کنفرانس
یکشنبه 99/03/18 10الی 12 عکاسی مقدماتی آقای توجهی سالن کنفرانس
یکشنبه 99/03/18 10الی 12 نرم افزار گرافیگ2 خانم شقایی فلاحی سایت2
یکشنبه 99/03/18 12الی 16 ارتباط تصویری خلاصه سازی خانم شهریان سایت3
یکشنبه 99/03/18 12الی 15 کامپیوتر تخصصی خانم شقایی فلاحی سایت1
یکشنبه 99/03/18 8الی 12 طرح 4 آقای اسفندیاری  
یکشنبه 99/03/18 15الی20 طرح 5 آقای اسفندیاری  
یکشنبه 99/03/18 11الی15 طرح 5 آقای سعیدیان  
یکشنبه 99/03/18 15الی20 طرح3  آقای اعرابی  
دوشنبه 99/03/19 8الی10 کاربرد نرم افزار ترسیمی در برق خانم رزمی سایت3
دوشنبه 99/03/19 10الی14 خوشنوسی و طراحی حروف 2 آقای اسکندری مقدم سلف خواهران
دوشنبه 99/03/19 10الی14 تمرین معماری آقای خواجوی سلف برادران
دوشنبه 99/03/19 10الی14 پایگاه داده ها آقای راستگو سایت4
دوشنبه 99/03/19 16الی14 مقدمات 2  آقای یزدان پرست  
دوشنبه 99/03/19 8الی15 نمونک سازی انزوایی  
دوشنبه 99/03/19 9الی11 هندسه مناظر ومرایا آقای کاری  
دوشنبه 99/03/19 9الی11 هندسه مناظر ومرایا آقای کاری  
سه شنبه 99/03/20 11الی13 روستا 1 خانم وزیری سلف برادران
سه شنبه 99/03/20 10الی 12 شناخت وطراحی معماری روستا خانم وزیری سلف برادران
سه شنبه 99/03/20 10الی14 کارگاه ارتباط تصویری 4 آقای ابراهیمی پور کلاس 201
چهارشنبه 99/03/21 8الی12 طرح 4 آقای اسفندیاری  
چهارشنبه 99/03/21 15الی20 طرح 5 آقای اسفندیاری  
چهارشنبه 99/03/21 10الی14 طرح 5 آقای سعیدیان  
چهارشنبه 99/03/21 15الی20 طرح3  آقای اعرابی  
پنجشنبه 99/03/22 8الی12 قالبهای فلزی آقای نساج سالن کنفرانس
پنجشنبه 99/03/22 12الی16 ماشین های کنترل عددی آقای انصاری مهر سالن کنفرانس
پنجشنبه 99/03/22 8الی15 مقدمات 2  آقای یزدان پرست کلاس 201
یکشنبه 99/03/25 12الی16 ارتباط تصویری خلاصه سازی خانم شهریان سایت3
یکشنبه 99/03/25 8الی11 عکاسی تخصصی2  آقای توجهی سالن کنفرانس
یکشنبه 99/03/25 8الی12 طرح 4 آقای اسفندیاری  
یکشنبه 99/03/25 15الی 20 طرح 5 آقای اسفندیاری  
یکشنبه 99/03/25 11الی15 طرح 5 آقای سعیدیان  
یکشنبه 99/03/25 15الی 20 طرح3  آقای اعرابی  
دوشنبه 99/03/26 10الی12 خوشنوسی و طراحی حروف 2 آقای اسکندری مقدم سلف خواهران
دوشنبه 99/03/26 10الی14 تمرین معماری2 آقای خواجوی سلف برادران
دوشنبه 99/03/26 10الی12 پایگاه داده ها آقای راستگو سایت4
دوشنبه 99/03/26 10الی14 کارگاه ارتباط تصویری 4 آقای ابراهیمی پور کلاس 201
دوشنبه 99/03/26 10الی14 طرح 5 آقای سعیدیان  
(۰) دیدگاه