برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 15 خرداد (هفته فرد)

چهار شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
۶۱۳ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 15 خرداد (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 15 خرداد (هفته فرد)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی  آیتی 8:00 10:00
2 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 8:00 10:00
3 زبان تخصصی موحد 8:00 10:00
4 مصالح ساختمانی وحدت فریمانی 8:00 10:00
5 ریاضی عمومی 2 جبرانی  رمضانی 8:00 10:00
6  فیزیک 1 جبرانی  عامریان 8:00 10:00
7 هیدرولوزی آماری و پروژه جبرانی  خالقی 8:00 10:00
8 بهینه سازی قیامی باجگیرانی 8:00 10:00
9   تفسیر موضوعی قران (خانم ها) طیبه حسینی 8:00 10:00
10 متره و برآورد صاحب جمع 8:00 10:00
11  اخلاق کاربردی (آقایان) قدسیان 8:00 10:00
12 سیستمهای اندازه گیری فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
13 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 8:00 10:00
14 نمونک‌ سازی و مدل‌سازی  گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
15 خوشنویسی و طراحی حروف 1  دواچی 8:00 10:00
16 اشنایی با معماری اسلامی 2 معصومی 8:00 10:00
17 فیزیک  عمومی برق جانسریان 8:00 10:00
18 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری 1  علیشاهی 9:30 11:30
19   تفسیر موضوعی قران(آقایان) قدسیان 10:00 12:00
20 اخلاق کاربردی(خانم ها) طیبه حسینی 10:00 12:00
21 ریاضی عمومی 2 جبرانی  رمضانی 10:00 12:00
22 بهینه سازی - فرد قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
23 کاربرد نقشه‌ برداری در شهرسازی پورامینی 10:00 12:00
24 هیدرولوزی آماری و پروژه جبرانی  خالقی 10:00 12:00
25 تونل‌سازی جبرانی  غفاری سرجامی 10:00 12:00
26 مکانیک سیالات پیشرفته ناجی میدانی 10:00 12:00
27 اصول شکل دادن فلزات نساج خیابانی 10:00 12:00
28 دینامیک فتحی عسگرآباد 10:00 12:00
29 ایستایی محیط زاده 10:00 12:00
30 خزش، خستگی و شکست اختراعی طوسی 10:00 12:00
31 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 10:00 12:00
32 طراحی معماری 1 خواجوی 10:00 12:00
33 مقدمات طراحی معماری 3 کامیار انزوایی 12:00 14:00
34 طراحی فنی سیدی حلاج 12:00 14:00
35 ریاضی عمومی 2 جبرانی  رمضانی 12:00 14:00
36 زمین شناسی جبرانی خالقی 12:00 14:00
37 ارتباط تصویری تخصصی 2 سودابه صالحی 12:00 14:00
38 عناصر و جزئیات ساختمانی 2 وحدت فریمانی 12:00 14:00
39 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی موحد 12:00 14:00
40 تئوری صفحات و پوسته ها انفرادی 12:00 14:00
41 سیستم‌های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
42 خزش، خستگی و شکست  اختراعی طوسی 12:00 14:00
44 هوش مصنوعی دلاوریان 12:00 14:00
45 اصول حسابداری حشمتی 12:00 14:00
46 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 12:00 14:00
47 تئوری الاستیسیته - فرد جبارزاده 12:00 14:00
48 انتقال حرارت پیشرفته - فرد  سید محمود ابوالحسن علوی 12:00 14:00
49 نقشه برداری در معماری پورامینی 12:00 14:00
50 ریاضی مهندسی جبرانی  مویدیان 12:00 14:00
51 قالب های فلزی نساج خیابانی 14:00 16:00
52 هوش مصنوعی دلاوریان 14:00 16:00
53 ریاضی عمومی 2 جبرانی  رمضانی 14:00 16:00
54 تکنولوژی بتن پیشرفته قالیشویان 14:00 16:00
55 زمین شناسی جبرانی   خالقی 14:00 16:00
56 اصول حسابداری حشمتی 14:00 16:00
57 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 14:00 16:00
58 مقاومت مصالح 1 کاظمیان 14:00 16:00
59 اصول مهندسی زلزله انفرادی 14:00 16:00
60 تئوری الاستیسیته جبارزاده 14:00 16:00
61 انتقال حرارت پیشرفته  سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
62 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 14:00 16:00
63 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 14:00 20:00
64 طرح 2 ، معماری و اقلیم محسنی 14:00 0:00
65 اصول علمی ارتباط و تبلیغات  مجتبی پور 14:00 16:00
66 مبانی هنرهای تجسمی 2 خلاقی 16:00 18:00
67 ریاضی عمومی 2 جبرانی  رمضانی 16:00 18:00
68 کارگاه برق جبرانی  باج 16:00 18:00
69 مقدمات طراحی معماری2 اورعی  -زارع - یزدانپرست 16:00 18:00
70 طراحی معماری1 فیاضی/ سبزواری 16:00 18:00
71 نقشه‌ برداری در معماری پورامینی 16:00 18:00
72 فیزیک 1 مونسی 16:00 18:00
73 اصول حسابداری و هزینه یابی جبرانی  حشمتی 16:00 18:00
74 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 16:00 18:00
75 سازه های بتن آرمه 2 - فرد انفرادی 16:00 18:00
76 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع جبرانی  محمد زاده 16:00 18:00
77 روش اجزای محدود  مویدیان 16:00 18:00
78 رایانه در گرافیک  خراسانی - عشقی 16:00 18:00
79 طراحی فنی ساختمان ناظمی 18:00 20:00
80 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 18:00 20:00
81 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 18:00 20:00
82 فیزیک 2 مونسی 18:00 20:00
83 اصول حسابداری و هزینه یابی جبرانی  حشمتی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه