برنامه کلاس مجازی روز جمعه 16 خـرداد (هفته فرد)

۵۰۵ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 16 خـرداد (هفته فرد)
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 16 خـرداد (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع  ساعت پایان
1 آزمایشگاه مکانیک خاک فرهادی 8:00 10:00
2   آزمایشگاه مقاومت مصالح فتحی 8:00 10:00
4 برنامه سازی پیشرفته 1 جبرانی  داوودی ثانی 8:00 10:00
5 ریاضی عمومی 2 جبرانی   رمضانی 8:00 10:00
6  فیزیک 1 جبرانی  عامریان 8:00 10:00
7 ساختمان1 جبرانی  وهابی  8:00 10:00
8 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 8:00 10:00
9 آزمایشگاه شیمی عمومی نقوی 9:00 10:00
10  امنیت شبکه پیشرفته فرد دکتر کامل 9:30 12:30
12 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی 10:00 12:00
13 ریاضی عمومی 2 جبرانی  رمضانی 10:00 12:00
14 برنامه سازی پیشرفته 1 جبرانی  داوودی ثانی 10:00 12:00
15 زمین شناسی جبرانی خالقی 10:00 12:00
16 آزمایشگاه فیزیک 1 بهمنی 10:00 12:00
17 ساختمان1 جبرانی وهابی  10:00 12:00
18 شبیه سازی کامپیوتری جبرانی  یوسف زاده 10:00 12:00
19 ماشین آلات ساختمانی جبرانی  غفاری سرجامی 10:00 12:00
20 حسابداری شرکتهای 1 جبرانی  یاسر قادی 10:00 12:00
21 آزمایشگاه فیزیک 2 حسامی 10:00 12:00
22 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع جبرانی محمدزاده 10:00 12:00
23 آزمایشگاه بتن و مصالح فرهادی 10:00 12:00
24 فرایند طراحی در معماری جبرانی  اشرف یزدی 10:00 12:00
25 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:00 12:00
26 برنامه ریزی و کنترل پروژه -فرد کاظمیان 10:00 12:00
28 برنامه سازی پیشرفته 1 جبرانی  داوودی ثانی 12:00 14:00
29 هیدرولوزی آماری و پروژه جبرانی  خالقی 12:00 14:00
30 شبیه سازی کامپیوتری جبرانی  یوسف زاده 12:00 14:00
31 ریاضی عمومی 2 جبرانی  رمضانی 12:00 14:00
32 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن آذری 12:00 14:00
33 آزمایشگاه تکنولوژی بتن  فرهادی 12:00 14:00
34 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
35 حسابداری شرکتهای 1 جبرانی  یاسر قادی 12:00 14:00
36 ایمنی و بهداشت صنعتی جبرانی  جوانمرد 12:00 14:00
37 آشنایی با معماری معاصر2 جبرانی  اشرف یزدی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه