برنامه کلاس مجازی روز شنبه 17 خـرداد (هفته زوج )

۶۵۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 17 خـرداد (هفته زوج )
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 17 خـرداد (هفته زوج )
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 نحلیل سازه 2 قادری بافتی 08:00 10:00
2 کارگاه ارتباط تصویری 2 اورنگی 08:00 10:00
3 مدیریت و اقتصاد صنعتی کاظمی 08:00 10:00
4 ریاضیات و معماری حامدزاده 08:00 10:00
5 طراحی روشنایی جبرانی  رزمی 08:00 10:00
6  فیزیک 1 جبرانی  عامریان 08:00 10:00
7 زبان تخصصی نرم افزار-زوج رضوی زاده 08:00 10:00
8 هیدرولوزی آماری و پروژه جبرانی  خالقی 08:00 11:00
9 مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی صالحی سده 08:00 10:00
10 تحلیل سازه 1-زوج   انفرادی 08:00 10:00
11 ریاضی پیش دانشگاهی منصوره رحیمی 08:00 10:00
12 طرح معماری داخلی 3 مقدم آریایی 08:00 10:00
13 فیزیک  عمومی برق جانسریان 08:00 10:00
14 تحلیل سازه 2- زوج قادری بافتی 10:00 12:00
15 خواص سیالات مخزن طهماسبی 10:00 12:00
16 ریاضی کاربردی جبرانی  مهدی تبار 10:00 12:00
17 طراحی روشنایی جبرانی  رزمی 10:00 12:00
18 زبان تخصصی نرم افزار رضوی زاده 10:00 12:00
19 تحلیل سازه 1 انفرادی 10:00 12:00
20 آمار در شهرسازی حامدزاده 10:00 12:00
21 هیدرولوزی آماری و پروژه جبرانی  خالقی 10:00 12:00
22 مکانیک سیالات 2 دکتر ناجی میدانی 10:00 12:00
23 مبانی اینترنت 1  زهرا رحیمی 10:00 12:00
24 طراحی ساختمان‌های بتنی صالحی سده 10:00 12:00
25 شناخت و طراحی معماری روستا وزیری 10:00 12:00
26 آشنایی با ادبیات کهن جبرانی  قدیریان 10:00 12:00
27 کنترل کیفیت موسوی زاده 12:00 14:00
28 تعمیر و نگهداری ساختمان مرادی 12:00 14:00
29 زمین شناسی جبرانی  خالقی 12:00 14:00
30 سازه های فولادی 1 قادری بافتی 12:00 14:00
31 ریاضی کاربردی جبرانی  مهدی تبار 12:00 14:00
32 دانش خانواده و جمعیت (خانم ها) رضایی 12:00 14:00
33 آیین نامه های ساختمانی غفاری سرجامی 12:00 14:00
34 طراحی فنی ساختمان جبرانی  ناظمی 12:00 14:00
35 سازه های فولادی 2 صالحی سده 12:00 14:00
36 مهندسی مخازن 1 رستمی 12:00 14:00
37 زمین‌شناسی نفت عرفانیان 12:00 14:00
38 مهندسی مخازن 2 طهماسبی 12:00 14:00
39 نصب و راه اندازی شبکه رضوی زاده 12:00 14:00
40 ایستایی 1 حامدزاده 12:00 14:00
41 توانایی ماشین کاری بروجردی 12:00 14:00
42 تمرین‌های معماری ندیمه مظلومیان 14:00 16:00
43 تاریخ هنر 2 موسی زاده 14:00 16:00
44 تونل‌سازی غفاری سرجامی 14:00 16:00
45 زمین شناسی جبرانی  خالقی 14:00 16:00
46 نصب و راه اندازی شبکه رضوی زاده 14:00 16:00
47 زبان تخصصی رستمی 14:00 16:00
48 هندسه احجام و پرسپکتیو بی مکر 14:00 16:00
49  جبر خطی-زوج داوود کیانی راد 14:00 16:00
50 مقدمه ای بر سیالات محاسباتی-فرد رضایی‌حسن‌آبادی 14:00 16:00
51 روشهای تولید مخصوص سید مجتبی موسوی زاده 14:00 16:00
52 دانش خانواده و جمعیت (آقایان) مرتضی رضایی 14:00 16:00
53 محیط های چند رسانه ای کرباسی کاخکی 14:00 16:00
54 مبانی مهندسی حفاری اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
55 ریاضیات گسسته موسوی نیک 14:00 16:00
56 مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتر 1 جبرانی  علیشاهی 15:00 17:00
57 انتقال حرارت 1 جبرانی  مودی 16:00 18:00
58 مقاومت مصالح سجاد شکیبی 16:00 18:00
59 دینامیک صمدی نقاب 16:00 18:00
60 سازه های فولادی 2 صالحی سده 16:00 18:00
61 حسابداری صنعتی 2  افشین به‌سودی 16:00 18:00
62 خوردگی فلزات در صنایع نفت کندومال 16:00 18:00
63 کاربرد نرم افزار جبرانی 0317 پازند 16:00 18:00
64 روش های اجرای گود و سازه نگهبان جبرانی  غفاری سرجامی 16:00 18:00
65 معماری معاصر 2 اشرف یزدی 16:00 18:00
66 فیزیک مکانیک مونسی 16:00 18:00
67 اجرای سازه‌های بتنی مهدی شهرکی 16:00 18:00
68 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی حسین پور ثابت 16:00 18:00
69 طراحی معماری 2 ندیمه مظلومیان 16:00 18:00
70 تاریخ تحلیلی صدر اسلام (خانم ها) مرتضی رضایی 16:00 18:00
71  جبر خطی داوود کیانی راد 16:00 18:00
72 مقدمه ای بر سیالات محاسباتی رضایی‌حسن‌آبادی 16:00 18:00
73 محیط های چند رسانه ای کرباسی کاخکی 16:00 18:00
74 حسابداری صنعتی 2  افشین به‌سودی 18:00 20:00
75 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی هژبرالساداتی 18:00 20:00
76 سازه های فولادی 2 صالحی سده 18:00 20:00
77   تاریخ تحلیلی صدر اسلام (آقایان) مرتضی رضایی 18:00 20:00
78 شیوه ارائه گفتاری و نوشتاری آصفی 18:00 20:00
79 مبانی مدیریت شهری مرتضی اصغری 18:00 20:00
80 راهسازی  زهرا سرتیبی 18:00 20:00
81 آزمایشگاه کنترل فرآیند کندومال 18:00 20:00
82 هیدرولیک و پنوماتیک رضایی‌حسن‌آبادی 18:00 20:00
83 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه   ایزدخواه 18:00 20:00
84 کارگاه برق جبرانی  باج 18:00 20:00
85 حسابداری شرکتهای 1 جبرانی  یاسر قادری 18:00 20:00
(۰) دیدگاه