برنامه کلاس مجازی روز یک شنبه 18 خرداد (هفته زوج )

۶۵۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یک شنبه 18 خرداد (هفته زوج )
برنامه کلاس مجازی روز یک شنبه 18 خرداد (هفته زوج )
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 08:00 10:00
2 هیدرولوژی آماری و پروژه محمدرضا خالقی 08:00 10:00
3  فیزیک 1 جبرانی  عامریان 08:00 10:00
4 روان‌شناسی شناختی احمدی رق آبادی 08:00 10:00
5 مکانیک ساختمان -زوج  قادری بافتی 08:00 10:00
6 مبانی و روش‌های طراحی شهری گودرز سهرابیان 08:00 10:00
7 اندیشه اسلامی 2 ( آقایان ) مرتضی رضایی 08:00 10:00
8 کارگاه شهرسازی 2 خلج 08:00 10:00
9 مباحث اساسی در روان‌ شناسی 1 ربانی پارسا 08:00 10:00
10 مبانی هنرهای تجسمی 2 نیکجو 08:00 10:00
11 زبان فنی مظفرمقدم 08:00 10:00
12 تحقیق در عملیات 1 شهریان 08:00 10:00
13 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی غفاری سرجامی 08:00 10:00
14 کارگاه مکانیک عمومی بروجردی 08:00 10:00
15 امار و احتمالات مهندسی موسوی نیک 08:00 10:00
16 بیان معماری 2 گلبرگ انزوایی 08:00 10:00
17 مقدمات طراحی معماری1 کامیار انزوایی 08:00 10:00
18 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 08:00 10:00
19 هیدرولیک و آزمایشگاه فرهادی صبورکازران 08:00 10:00
20 فنون مشاوره و روان درمانی  منتخب  10:00 12:00
21 مکانیک ساختمان قادری بافتی 10:00 12:00
22 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 10:00 12:00
23 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 10:00 12:00
24 تحقیق در عملیات 1 شهریان 10:00 12:00
25 تحلیل سیستم‌ها سیبویه 10:00 12:00
26 اندیشه اسلامی 1 ( آقایان ) مرتضی رضایی 10:00 12:00
27 فرآیند طراحی در معماری جبرانی  مظفرمقدم 10:00 12:00
28 مهندسی پی غفاری سرجامی 10:00 12:00
29 روان‌شناسی شخصیت علی احمدی رق آبادی 10:00 12:00
30 ریاضی گسسته موسوی نیک 10:00 12:00
31 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 10:00 12:00
32 زمین شناسی مهندسی محمد رضاخالقی 10:00 12:00
33 ایستایی 2 محیط زاده 10:00 12:00
34 تاسیسات مکانیکی جواهرچی 10:00 12:00
35 استاتیک ناجی میدانی 10:00 12:00
36 آزمایشگاه انتقال حرارت مودی مهدیه 10:00 12:00
37 عملیات حرارتی و آزمایشگاه انصاری مهر 12:00 14:00
38 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 12:00 14:00
39 تحلیل سیستم‌ها-زوج سیبویه 12:00 14:00
40 عکاسی تخصصی 1 توجهی 12:00 14:00
41 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2- گروه1 محمد رضا جمیلی 12:00 14:00
42 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 12:00 14:00
43 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 12:00 14:00
44 ایمنی کارگاه غفاری سرجامی 12:00 14:00
45 حسابداری شرکت‌ها 2 عزیز محمدی 12:00 14:00
46 استاتیک قادری بافتی 12:00 14:00
47 طراحی روشنایی داخلی و خارجی  فهیمه رزمی 12:00 14:00
48 ایمنی و بهداشت صنعتی جوانمرد 12:00 14:00
49 نظریه‌های مشاوره و روان درمانی منتخب خراسانی 12:00 14:00
50 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار موسوی نیک 12:00 14:00
51 کنترل فرآیندها حاجی قاسمی‌ازغندی 12:00 14:00
52 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 ربانی 12:00 14:00
53 موازنه مواد و انرژی میترا لواسانی 14:00 16:00
54 تاسیسات الکتریکی عراقیان 14:00 16:00
55 عکاسی دیجیتال نصیری 14:00 16:00
56 فلسفه مقدماتی غرب یوسف شیخی 14:00 16:00
57 آزمایشگاه خواص سنگ‌های مخزن اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
58 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی علی ربانی قره تکان 14:00 16:00
59 روان‌شناسی جنسیت شهرکی 14:00 16:00
60 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 14:00 16:00
61 کامپیوتر تخصصی 2  نیلوفرشقایی  14:00 16:00
62 روان‌شناسی دین جمیلی 14:00 16:00
63 روسازی راه راسخی 14:00 16:00
64 مبانی شهرشناسی مسعود رحیمیان 14:00 16:00
65 حسابرسی 1-زوج میوه فروشان سقلائی 14:00 16:00
66  طراحی معماری و شهرسازی راستین 14:00 16:00
67 ذخیره و بازیابی اطلاعات فخلعی 14:00 16:00
68 رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت حاجی قاسمی‌ازغندی 14:00 16:00
69 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات فتحی عسگرآباد 14:00 16:00
70 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 14:00 16:00
71 طرح معماری 2 سیدی حلاج  - افضلیان 16:00 18:00
72 ارتباط تصویری 1، خلاصه سازی شراره شهریان 16:00 18:00
73 مبانی هنرهای تجسمی 1 بابک توانایی 16:00 18:00
74 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1-زوج جوانمرد 16:00 18:00
75 طراحی معماری 5 اسفندیاری  16:00 18:00
76 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 16:00 18:00
77 فرآیند طراحی در معماری اشرف یزدی 16:00 18:00
78 تنظیم شرایط محیطی عراقیان 16:00 18:00
79 رباتیک فتحی عسگرآباد 16:00 18:00
80 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 16:00 18:00
81 آشنایی با معماری جهان زیوری 16:00 18:00
82 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 16:00 18:00
83  انقلاب اسلامی ایران ( خانم ها ) گروه 1و 3 مرتضی انفرادی 16:00 18:00
84 بهداشت روانی شهرکی 16:00 18:00
85 تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی رحیمیان 16:00 18:00
86 مدیریت کیفیت و بهره وری -فرد جوانمرد 16:00 18:00
87 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 - گروه2 جمیلی 16:00 18:00
88 راه‌سازی و روسازی راسخی 16:00 18:00
89  مدیریت خطر پروژه علامتیان 17:00 20:00
90 ذخیره و بازیابی اطلاعات -زوج فخلعی 16:00 18:00
91 پل‌سازی سروش مقدم 16:00 18:00
92 حسابداری دولتی 1 معصومه حیدری 18:00 20:00
93 راه‌سازی و روسازی -فرد راسخی 18:00 20:00
94 اقتصاد مهندسی جوانمرد 18:00 20:00
95 معماری جهان زیوری 18:00 20:00
96 شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری آصفی 18:00 20:00
97 کنترل اتوماتیک رضایی‌حسن‌آبادی 18:00 20:00
98 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 18:00 20:00
99 سوانح طبیعی و سکونت گاه‌های انسانی شورابی 18:00 20:00
100 علوم اعصاب شناختی رزم یار 18:00 20:00
101 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی 18:00 20:00
102 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 18:00 20:00
103 آزمایشگاه مبانی برق حسین پور 18:00 20:00
104 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی - اعرابی 18:00 20:00
105 طراحی صفحات وب جبرانی  اسماعیل زاده  18:00 20:00
106 انتقال جرارت 1 جبرانی  مودی مهدیه    18:00 20:00
(۰) دیدگاه