برنامه کلاس مجازی و حضوری روز دوشنبه 19 خرداد (هفته زوج)

۶۳۶ بازدید
برنامه کلاس مجازی و حضوری روز دوشنبه 19 خرداد (هفته زوج)
برنامه کلاس های حضوری روز دوشنبه 19 خرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت برگزاری محل برگزاری
1 کاربرد نرم افزار ترسیمی در برق خانم رزمی 8الی10 سایت3
2 خوشنوسی و طراحی حروف 2 آقای اسکندری مقدم 10الی14 سلف خواهران
3 تمرین معماری آقای خواجوی 10الی14 سلف برادران
4 پایگاه داده ها آقای راستگو 10الی14 سایت4
5 مقدمات 2  آقای یزدان پرست 16الی18  
6 نمونک سازی انزوایی 8الی15  
7 هندسه مناظر ومرایا آقای کاری 9الی11  
8 هندسه مناظر ومرایا آقای کاری 11 الی 13  
9 آز مکانیک سیالات خانم مودی 10 الی 14 آز- سیالات
10 کارگاه ماشین ابزارو ابزازسازی بروجردی 8 الی 12 کارگاه تراش
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 19 خرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 معرفت شناسی زهانی 8:00 10:00
2 اقتصاد کلان- زوج  عالیان 8:00 10:00
3 مبانی و روش‌های برنامه‌ریزی شهری خلج 8:00 10:00
4 ایمنی در برق -زوج رزمی 8:00 10:00
5 برنامه نویسی کامپیوتر زهرا رحیمی 8:00 10:00
6 ارتعاشات مکانیکی فرزاد مویدیان 8:00 10:00
7 روان‌شناسی فیزیولوژیک رئیس المحدثین 8:00 10:00
8 کارگاه تکنیک های چاپ دستی 2 خلیلی 8:00 10:00
9 معادلات دیفرانسیل محمد رضا حسینی 8:00 10:00
10 شیوه ارائه مطالب علمی رضوی زاده 8:00 10:00
11 کامپیوتر تخصصی 1 مبین زاد 9:00 11:00
12 مکانیک سیالات دو فازی آذری نوغابی 10:00 12:00
13 ربان تخصصی جبرانی  موحد 10:00 12:00
14 مبانی معماری داخلی مقدم آریایی 10:00 12:00
15 مبانی ادبیات نمایشی ابراهیم زاده 10:00 12:00
16 انگیزش و هیجان رئیس المحدثین 10:00 12:00
17 آسیب‌شناسی اجتماعی سرایی 10:00 12:00
18 روان‌شناسی صنعتی سازمانی موسوی 10:00 12:00
19 معماری اسلامی2 جبرانی  معصومی 10:00 12:00
20 تکنولوژی و مواد روسازی نیازی 10:00 12:00
21 ریاضی عمومی 2 حامدزاده 10:00 12:00
22 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان زهرا زهانی 10:00 12:00
23 کنترل کیفیت آماری الداغی 10:00 12:00
24 مهندسی اینترنت رضوی زاده 10:00 12:00
25 مکانیک سیالات جواهرچی 12:00 14:00
26 مقاومت مصالح 1  محیط زاده 12:00 14:00
27 تکنولوژی و مواد روسازی -زوج نیازی 12:00 14:00
28 حسابداری صنعتی 1 حسین تالی مقدم 12:00 14:00
29 آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 زهرا زهانی 12:00 14:00
30 طراحی پیشرفته محدثی فر 12:00 14:00
31 مهندسی اینترنت رضوی زاده 12:00 14:00
32 تهویه مطبوع زهره امینی 12:00 14:00
33 اقتصاد عمومی 2 عالیان 12:00 14:00
34 تصویرسازی بابک توانایی 12:00 14:00
35 کنترل کیفیت آماری-فرد الداغی 12:00 14:00
36 روان سنجی سرایی 12:00 14:00
37 مبانی جامعه‌شناسی  ناظمی 12:00 14:00
38 اصول شبیه‌سازی -زوج  پریسا مودی 12:00 14:00
39  دانش خانواده و جمعیت ( مرد ) بشارتی 12:00 14:00
40 کارگاه تاسیسات مکانیکی بروجردی 12:00 14:00
41 جامعه شناسی هنر مداح حسینی 12:00 14:00
42 بیان معماری سپیده موحد 12:00 14:00
43 معماری داخلی مقدم آریایی 12:00 14:00
44 بیان معماری 3 هژبرالساداتی 14:00 16:00
45 بیان معماری سپیده موحد 14:00 16:00
46 فرایند و روشهای معماری یاسمن مظفرمقدم 14:00 16:00
47 موارد ویژه در مهندسی نفت اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
48  حسابداری صنعتی 1 جبرانی  حسین تالی مقدم 14:00 16:00
49 احساس و ادراک پازند 14:00 16:00
50 توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه امیرافشاری 14:00 16:00
51 روان‌شناسی اجتماعی  ناظمی 14:00 16:00
52  روان‌شناسی تجربی گروه1 سرایی 14:00 16:00
53 طراحی توانایی 14:00 16:00
54 کارگاه ماشین  و ابزار سازی بروجردی 14:00 16:00
55 کارگاه تاسیسات برقی باج 14:00 16:00
56 تکنولوژی بتن پورعباس بیلندی 14:00 16:00
57 مدیریت و تشکیلات کارگاهی سیدهدایت قوام 14:00 16:00
58 آشنایی با مقررات ملی ساختمان فرامرزی فر 14:00 16:00
59 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع محمدزاده 14:00 16:00
60 معادلات دیفرانسیل ناصرنژاد 14:00 16:00
61  دانش خانواده و جمعیت ( زن ) بشارتی 14:00 16:00
62 اقتصاد عمومی 2 عالیان 14:00 16:00
63  روان‌شناسی تجربی گروه2 سرایی 16:00 18:00
64 کاربرد کامپیوتر -زوج محمدزاده 16:00 18:00
65 اقتصاد مهندسی پیشرفته  قالیشویان 16:00 18:00
66 اصول مرمت و حفاظت صادقی 16:00 18:00
67 مبانی مهندس برق 2 حسین پور ثابت 16:00 18:00
68 اندیشه اسلامی1 (مرد)  بشارتی 16:00 18:00
69 انسان، طبیعت و طراحی بابک توانایی 16:00 18:00
70 زبان ماشین و اسمبلی راستگو 16:00 18:00
71  برنامه ریزی و کنترل پروژه جبرانی کاظمیان 16:00 18:00
72 برنامه نویسی کامپیوتر -زوج کاظمیان 16:00 18:00
73 مدیریت مالی -زوج حشمتی 16:00 18:00
74 طراحی معماری 1 خواجوی- باقری 16:00 18:00
75 مبانی مهندسی معماری و ساختمان  مرتضی اصغری 16:00 18:00
76 عملیات بهره‌برداری 1 اسماعیل پور مطلق 16:00 18:00
77 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1 امیرافشاری 16:00 18:00
78 احساس و ادراک پازند 16:00 18:00
79 روان‌شناسی اجتماعی ناظمی 16:00 18:00
80 اقتصاد مهندسی-زوج جوانمرد 16:00 18:00
81 مهندسی ترافیک پیشرفته قیامی 16:00 18:00
82 تمثیل شناسی ناصح 19:00 20:00
83 مبانی مهندس برق 2  - زوج حسین پور ثابت 18:00 20:00
84 اقتصاد مهندسی پیشرفته قالیشویان 18:00 20:00
85 مدیریت کیفیت و بهره وری جوانمرد 18:00 20:00
86 حسابداری مالی قناد 18:00 20:00
87 زبان ماشین و اسمبلی -زوج راستگو 18:00 20:00
88 برنامه نویسی کامپیوتر کاظمیان 18:00 20:00
89 مبانی مهندسی برق عبداله نیا 18:00 20:00
90 اندیشه اسلامی2 (مرد) بشارتی 18:00 20:00
91 طراحی معماری1 فیاضی - فقیه سبزواری 18:00 20:00
92 انسان، طبیعت  معماری جمیلی 18:00 20:00
93 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2 امیرافشاری 18:00 20:00
94 هیدرولوژی مهندسی ایزدخواه 18:00 20:00
95 آیین نامه های ساختمانی جبرانی  غفاری 18:00 20:00
(۰) دیدگاه