برنامه کلاس های حضوری و مجازی روز سه شنبه 20 خـرداد (هفته زوج)

۸۲۲ بازدید
برنامه کلاس های حضوری و مجازی روز سه شنبه 20 خـرداد (هفته زوج)
برنامه کلاس حضوری روز سه شنبه 20 خـرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت برگزاری محل برگزاری
1 روستا1 وزیری 8 الی 10 سلف برادران
2 شناخت وطراحی معماری روستا وزیری 10 الی 12 سلف برادران
3 کارگاه ارتباط تصویری 4 ابراهیم پور 10 الی 14 آتلیه 202
4 کارگاه ارتباط تصویری1 پوستر ابراهیم پور 14 الی 18 آتلیه 202
5 مبانی طراحی داخلی آریایی 8 الی 11 آتلیه 407
6 مبانی طراحی داخلی آریایی 11 الی 14 آتلیه 407
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 20 خـرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روانشناسی تحولی1 ناظمی 08:00 10:00
2 طراحی اجزای ماشین 1 محیط زاده 08:00 10:00
3 تحقیق در عملیات 2 شهریان 08:00 10:00
4 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق جبرانی  رزمی 08:00 10:00
5 کلیات روان‌پزشکی رزم یار 08:00 10:00
6 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 08:00 10:00
7 هنر و تمدن اسلامی 1 حسینی ابریشمی 08:00 10:00
8 مکانیک سیالات و هیدرولیک صالحی سده 08:00 10:00
9 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 08:00 10:00
10 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی -صراف حسینیان- انزوایی 08:00 10:00
11 حقوق تجارت عالیان 08:00 10:00
12 ریاضی 6 محمد رضا حسینی 08:00 10:00
13 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی هژبرالساداتی 08:00 10:00
14 تحقیق در عملیات 2 شهریان 10:00 12:00
15 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 10:00 12:00
16 فنی حرفه ای فنی حرفه ای 10:00 12:00
17 مکانیک خاک -زوج غفاری سرجامی 10:00 12:00
18 فیزیولوژی اعصاب و غدد ایل بیگی 10:00 12:00
19 هندسه کاربردی صراف حسینیان 10:00 12:00
20 اصول روان‌ شناسی بالینی رزم یار 10:00 12:00
21 زبان فنی عالیان 10:00 12:00
22 طرح عملی جامع شریفی پور 10:00 12:00
23 آشنایی با ادبیات کهن و معاصر ایران قدیریان 10:00 12:00
24 ساختمان داده ها دلاوریان 10:00 12:00
25 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 10:00 12:00
26 ریاضی عمومی 1 کاظمی 10:00 12:00
27 عکاسی معاصر ایران محمدمهدی رحیمیان 10:00 12:00
28 عکاسی معاصر ایران محمدمهدی رحیمیان 12:00 14:00
29 اقتصاد کلان عالیان 12:00 14:00
30 الاستیسیته جبرانی  جبارزاده 12:00 14:00
31 طراحی اجزای ماشین 2  محیط زاده 12:00 14:00
32 مکانیک خاک  غفاری سرجامی 12:00 14:00
33 ساختمان داده ها دلاوریان 12:00 14:00
34  روان‌شناسی تربیتی  سیدمحمدرضا ناظمی 12:00 14:00
35 مبانی نظری معماری  سید محمد باقر طباطبایی 12:00 14:00
36 سیالات1 ( حل تمرین) مودی 12:00 14:00
37 ارگونومی و آنترپومتری محمدرضا جمیلی 12:00 14:00
38 کنترل فرآید جبرانی  حاجی قاسمی 12:00 14:00
39 تاریخ نمایش در ایران سید محمد مداح حسینی 12:00 14:00
40 استاتیک صالحی سده 12:00 20:00
41 اصول شبیه‌سازی مودی 12:00 14:00
42 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ایل بیگی 12:00 14:00
43 آسیب‌شناسی روانی1 رزم یار 12:00 14:00
44 آشنایی با معماری اسلامی 1 خواجوی 12:00 14:00
45 عکاسی دیجیتال نصیری 14:00 16:00
46 تمرین‌های معماری مظلومیان 14:00 16:00
47 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 14:00 16:00
48 آزمون‌های روان‌شناختی2 ایل بیگی 14:00 16:00
49 روان‌شناسی یادگیری ناظمی 14:00 16:00
50 حقوق و قوانین شهری میلانی زاده 14:00 16:00
51 ترمودینامیک 1 طینتی 14:00 16:00
52 معادلات دیفرانسیل - زوج ناصرنژاد 14:00 16:00
53 آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان رزم یار 14:00 16:00
54 متره و برآورد غفاری سرجامی 14:00 16:00
55 کارگاه کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 14:00 16:00
56 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی طباطبایی 14:00 16:00
57 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 16:00 18:00
58 ریاضی عمومی 1  ناصرنژاد 16:00 18:00
59 ترمودینامیک 2 طینتی 16:00 18:00
60 مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمودی چوینلی 16:00 18:00
61 کاربرد نرم‌ افزادر معماری قربانی 17:30 19:30
62 مدیریت مالی حشمتی 16:00 18:00
63 اقتصاد شهری رحیم خان کریمی 16:00 18:00
64 روش‌های مرمت ابنیه شکیبی 16:00 18:00
65 شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی 16:00 18:00
66  روش تحقیق (کمی و کیفی) ناظمی 16:00 18:00
67 آسیب‌شناسی روانی2 رزم یار 16:00 18:00
68 اخلاق کاربردی  ( خانم ها ) مجیدی بیلندی 16:00 18:00
69 برنامه‌ریزی تولید جوانمرد 16:00 18:00
70  زبان تخصصی (کنسل توسط استاد) کاظمیان 16:00 18:00
71 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جبرانی  کاظمیان 16:00 18:00
72 آزمون‌های روان‌شناختی 1 ایل بیگی 16:00 18:00
73 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 16:00 18:00
74 روش های اجرایی ساختمان احد رضا رمضانی 16:00 18:00
75 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی احمدی بنکدار 16:00 18:00
76 برنامه‌ریزی بافت‌های فرسوده و تاریخی اکبریان 16:00 18:00
77 حسابرسی 1 میوه فروشان سقلائی 18:00 20:00
78 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
79 ترمودینامیک 2 طینتی 18:00 20:00
80 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی - زوج احمدی بنکدار 18:00 20:00
81 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 18:00 20:00
82 اصول مدیریت ساخت صادق زاده 18:00 20:00
83 آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه‌ها کاظمیان 18:00 20:00
84 جغرافیای شهری رحیم خان کریمی 18:00 20:00
85 اخلاق کاربردی  (آقایان) مجیدی بیلندی 18:00 20:00
86 مبانی مهندسی نرم افزار یوسف زاده اقدم 18:00 20:00
87 طراحی معماری 2 مظلومیان 18:00 20:00
88  معماری اسلامی 1   احمدی روحانی 18:00 20:00
89 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 18:00 20:00
90 ایمنی کارگاه جبرانی  غفاری سرجامی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه