برنامه کلاس‌های حضوری و مجازی چهارشنبه21 خرداد

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
۱۱۲۲ بازدید
برنامه کلاس‌های حضوری و مجازی چهارشنبه21 خرداد
برنامه کلاس حضوری روز چهارشنبه 20 فروردین (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت برگزاری محل برگزاری
1 طرح 4 اسفندیاری 8 الی 12 آتلیخ 203و204
2 طرح 5 آقای اسفندیاری 15 الی 20 آتلیه204و203
3 طرح 5 آقای سعیدیان 10 الی 14 آتلیه407
4 طرح3  آقای اعرابی 15 الی 20 آتلیه305
5 طراحی پیشرفته آقای محدث 10 الی 14 آتلیه202
6 مبانی هنرهای تجسمی2 آقای خلاقی 14 الی 18 آتلیه304
7 اصول علمی ارتباطات وتبلیغات آقای مجتبی پور 15 الی 18 کلاس01
8 آز مکانیک سیالات خانم مودی 10 الی 14 آز- سیالات
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 20 فروردین (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 مدل سازی مقدماتی  امینی طوسی 08:00 10:00
2 بیان معماری 1 کامیار انزوایی 08:00 10:00
3 انسان و محیط ترابی عرفانیان سلیم 08:00 10:00
4 ریاضی عمومی 2 کاظمی 08:00 10:00
5 ماشین آلات ساختمانی غفاری سرجامی 08:00 10:00
6 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - زوج موسوی نیک 08:00 10:00
7 مکانیک سیالات صالحی سده 08:00 10:00
8 اقتصاد خرد حشمتی 08:00 10:00
9 ساختمان1  شیوا  وهابی 08:00 10:00
10 انتقال جرم بیچرانلو 08:00 10:00
11 دینامیک فتحی عسگرآباد 08:00 10:00
12 ساختمان داده ها دلاوریان 08:00 10:00
13 آمار مهندسی(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) الداغی 08:00 10:00
14 محاسبات و آمار حامدزاده 08:00 10:00
15 ساختمان1  شیوا  وهابی 10:00 12:00
16 مهندسی نرم افزار موسوی نیک 10:00 12:00
17  مبانی معماری داخلی جبرانی  مقدم آریایی 10:00 12:00
18 نشانه شناسی عکاسی   دکتر مقیم نژاد 10:00 12:00
19 کارگاه ارتباط تصویری 4 ابراهیمی پور 10:00 12:00
20 تنظیم شرایط محیطی  1 آتوسا قناد 10:00 12:00
21 آمار توصیفی(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) وجدانی 10:00 12:00
22 رباتیک جبرانی  احسان فتحی 10:00 12:00
23 آمار مهندسی (کنسل بدلیل اتمام سرفصل) الداغی 10:00 12:00
24 برنامه سازی پیشرفته - زوج دلاوریان 10:00 12:00
25 مکانیک سیالات 1(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) ناجی میدانی 10:00 12:00
26 فارسی عمومی رزم گیر 10:00 12:00
27 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 10:00 12:00
28 آب‌های زیر زمینی - زوج قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
29 ریاضی عمومی 2 - زوج تکتم رمضانی 10:00 12:00
30 نشانه شناسی عکاسی    دکتر مقیم نژاد 12:00 14:00
31 کارگاه شهرسازی 2 خلج 12:00 14:00
32 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 12:00 14:00
33 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 12:00 14:00
34 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت بیچرانلو 12:00 14:00
35 برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 12:00 14:00
36 روش‌ها و فنون طراحی شهری 2 ترابی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
37 طراحی پایه (اسکیس)  کامیار انزوایی 12:00 14:00
38  الاستیسیته جبرانی  جبارزاده 12:00 14:00
39 عناصر و جزئیات ساختمانی 1 وحدت فریمانی 12:00 14:00
40 منظرسازی شیرازی زاده 12:00 14:00
41 کارگاه ارتباط تصویری 1، آرم و نشانه سمیرا‌ سادات داننده 12:00 14:00
42 آب‌های زیر زمینی قیامی باجگیرانی 12:00 14:00
43 کاربرد کامپیوتر در روان شناسی(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) وجدانی 12:00 14:00
44 ریاضی عمومی 2 تکتم رمضانی 12:00 14:00
45 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 12:00 14:00
46 سازه های بتن آرمه 1  انفرادی 12:00 14:00
47 طرح معماری 2 سیدی حلاج - افضلیان 12:00 14:00
48 رباتیک جبرانی  احسان فتحی 12:00 14:00
49 ماشینهای کنترل عددی انصاری مهر 12:00 14:00
50 متره و برآورد پروژه غفاری سرجامی 14:00 16:00
51 مدیریت مالی حشمتی 14:00 16:00
52  کارگاه برنامه سازی پیشرفته جبرانی دلاوریان 14:00 16:00
53 اصول و مبانی کار آفرینی کمال شجاع 14:00 16:00
54 پایگاه داده جبرانی  راستگو 14:00 16:00
55 گرافیک رایانه‌ای در شهرسازی شیرازی زاده 14:00 16:00
56 روش تحقیق در هنر صحراگرد 14:00 16:00
57 ریاضی6  جبرانی حسینی 14:00 16:00
58 انتقال حرارت 1(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) مودی 14:00 16:00
59 امار استنباطی (کنسل بدلیل اتمام سرفصل) وجدانی 14:00 16:00
60 فیزیک 1 عامریان 14:00 16:00
61 روش اجزای محدود قالیشویان 14:00 16:00
62 نشانه شناسی عکاسی   دکتر مقیم نژاد 14:00 16:00
63 کارگاه طراحی شهری 3 سهرابیان 16:00 18:00
64 انتقال حرارت 1 (کنسل بدلیل اتمام سرفصل) مودی 16:00 18:00
65 متره و برآورد اعتضادی 16:00 18:00
66 پایگاه داده جبرانی  راستگو 16:00 18:00
67 مدل‌های کمی در شهرسازی محکی 16:00 18:00
68 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 16:00 18:00
69 طراحی ایجاد صنایع احمدی بنکدار 16:00 18:00
70 مدیریت خطر پروژه علامتیان 16:00 18:00
71 روش های اجرای گود و سازه نگهبان غفاری سرجامی 16:00 18:00
72 اندیشه اسلامی 1 (زن) زهرا رضااهرابی 16:00 18:00
73 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته -زوج کاظمیان 16:00 18:00
74   انقلاب اسلامی ایران(مرد) مرتضی انفرادی 16:00 18:00
75 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 16:00 18:00
76 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی صراف حسینیان انزوایی 16:00 18:00
77 ارزیابی کار و زمان احمدی 16:00 18:00
78 ارتباط تصویری تخصصی 1 ابراهیمی پور 18:00 20:00
79 اندیشه اسلامی 2 (زن) زهرا رضااهرابی 18:00 20:00
80 پایگاه داده جبرانی  راستگو 18:00 20:00
81 کارگاه طراحی شهری 2 موحد 18:00 20:00
82 مدیریت خطر پروژه علامتیان 18:00 20:00
83 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 18:00 20:00
84 ریاضی مهندسی مویدیان 18:00 20:00
85 نقشه کشی ساختمانهای بتنی یزدانی 18:00 20:00
86 اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی محکی 18:00 20:00
87 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته کاظمیان 18:00 20:00
88 روش تحقیق و سمینار مهاجرزاده 18:00 20:00
89 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان افشار 18:00 20:00
90 ارزیابی کار و زمان - زوج احمدی 18:00 20:00
91 آمار و احتمالات مهندسی غفوریان قدس کاملی 18:00 20:00
92  الاستیسیته جبرانی  جبارزاده 18:00 20:00
(۰) دیدگاه