برنامه کلاس ‌های حضوری و مجازی پنجشنبه 22 خـرداد ( هفته زوج)

چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
۷۸۷ بازدید
برنامه کلاس ‌های حضوری و مجازی پنجشنبه 22 خـرداد ( هفته زوج)
برنامه کلاس حضوری روز پنج شنبه 22 خرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت برگزاری محل برگزاری
1 قالب های فلزی نساج 8 الی 12 سالن کنفرانس
2 ماشین های کنترل عددی آقای انصاری مهر 12 الی 16 کلاس01
3 مقدمات 2  آقای یزدان پرست 8 الی 15 آتلیه202
4 متره وبرآورد آقای صاحب جمع 8 الی 12 کلاس 01
5 مبانی هنرهای تجسمی2 آقای خلاقی 14 الی 18 آتلیه304
6 خوشنویسی وطراحی حروف خانم دواچی 9 الی 14 آتلیه407
7 خوردگی در صنایع نفت آقای کندومان 9 الی 12 سالن کنفرانس
8 مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان خانم حسنی 14 الی 16 کلاس 308
9 طراحی پایه 2 انزوایی 16 الی 18 آتلیه305
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 22 خرداد (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی آیتی 08:00 10:00
2 برنامه سازی پیشرفته 2(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) دلاوریان 08:00 10:00
3 زبان تخصصی موحد 08:00 10:00
4 مصالح ساختمانی وحدت فریمانی 08:00 10:00
5 بهینه سازی قیامی باجگیرانی 08:00 10:00
6   تفسیر موضوعی قران (خانم ها) طیبه حسینی 08:00 10:00
7  اخلاق کاربردی (آقایان) قدسیان 08:00 10:00
8 سیستمهای اندازه گیری فتحی عسگرآباد 08:00 10:00
9 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 08:00 10:00
10 اشنایی با معماری اسلامی 2 معصومی 08:00 10:00
11 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری 1  علیشاهی 09:30 11:30
12   تفسیر موضوعی قران(آقایان) قدسیان 10:00 12:00
13 اخلاق کاربردی(خانم ها) طیبه حسینی 10:00 12:00
14 کاربرد نقشه‌ برداری در شهرسازی پورامینی 10:00 12:00
15 مکانیک سیالات پیشرفته(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) ناجی میدانی 10:00 12:00
16 دینامیک فتحی عسگرآباد 10:00 12:00
17 ایستایی محیط زاده 10:00 12:00
18 نظریه های هنر  شریف زاده 10:00 18:00
19 تئوری صفحات و پوسته ها - زوج انفرادی 10:00 12:00
20 خزش، خستگی و شکست اختراعی طوسی 10:00 12:00
21 عملیات بهره‌برداری 1 جبرانی (کنسل توسط استاد) اسماعیل پور مطلق 10:00 12:00
22 برنامه سازی پیشرفته 2(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) دلاوریان 10:00 12:00
23 طراحی معماری 1 خواجوی 10:00 12:00
24 مقدمات طراحی معماری 3 کامیار انزوایی 12:00 14:00
25 طراحی فنی سیدی حلاج 12:00 14:00
26 مکانیک سیالات پیشرفته - زوج(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) ناجی میدانی 12:00 14:00
27 موارد ویژه در مهندسی نفت جبرانی  اسماعیل پور مطلق 12:00 14:00
28 ارتباط تصویری تخصصی 2 سودابه صالحی 12:00 14:00
29 عناصر و جزئیات ساختمانی 2 وحدت فریمانی 12:00 14:00
30 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی موحد 12:00 14:00
31 تئوری صفحات و پوسته ها انفرادی 12:00 14:00
32 سیستم‌های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
33 خزش، خستگی و شکست  اختراعی طوسی 12:00 14:00
34 ریاضی کاربردی مهدی‌تبار 12:00 14:00
35 هوش مصنوعی(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) دلاوریان 12:00 14:00
36 اصول حسابداری حشمتی 12:00 14:00
37 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 12:00 14:00
38 نقشه برداری در معماری پورامینی 12:00 14:00
39 سیستم‌های توزیع شده - زوج موسوی نیک 14:00 16:00
40 هوش مصنوعی(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) دلاوریان 14:00 16:00
41 استاتیک جبرانی  صالحی 14:00 16:00
42 تکنولوژی بتن پیشرفته قالیشویان 14:00 16:00
43 مبانی مدیریت شهری جبرانی  اصغری 14:00 16:00
44 احساس و ادراک جبرانی پازند 14:00 16:00
45 مبانی مهندسی نرم افزار جبرانی  یوسف زاده 14:00 16:00
46 اصول حسابداری حشمتی 14:00 16:00
47 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 14:00 16:00
48 مقاومت مصالح 1 کاظمیان 14:00 16:00
49 اصول مهندسی زلزله انفرادی 14:00 16:00
50 تئوری الاستیسیته جبارزاده 14:00 16:00
51 انتقال حرارت پیشرفته  سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
52 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 14:00 16:00
53 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 14:00 20:00
54 طرح 2 ، معماری و اقلیم محسنی 14:00 00:00
55 اصول علمی ارتباط و تبلیغات  مجتبی پور 14:00 16:00
56 مقاومت مصالح 1 - زوج کاظمیان 16:00 18:00
57 اصول مهندسی زلزله زوج انفرادی 16:00 18:00
58 استاتیک جبرانی  صالحی 16:00 18:00
59 کارگاه طراحی شهری 3 جبرانی موحد 16:00 18:00
60 مبانی مهندسی نرم افزار جبرانی  یوسف زاده 16:00 18:00
61 طراحی معماری1 فیاضی/ سبزواری 16:00 18:00
62 نقشه‌ برداری در معماری پورامینی 16:00 18:00
63 فیزیک 1(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) مونسی 16:00 18:00
64 اصول حسابداری و هزینه یابی جبرانی  حشمتی 16:00 18:00
65 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 16:00 18:00
66 رباتیک  جبرانی  فتحی  16:00 18:00
67 مبانی مهندسی معماری و ساختمان جبرانی  اصغری 16:00 18:00
68 روش اجزای محدود  مویدیان 16:00 18:00
69 رایانه در گرافیک  خراسانی - عشقی 16:00 18:00
70 طراحی فنی ساختمان ناظمی 18:00 20:00
71 مبانی مهندسی نرم افزار جبرانی  یوسف زاده 18:00 20:00
72 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 18:00 20:00
73 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 18:00 20:00
74 سوانح طبیعی در سکونت گاه های انسانی جبرانی  شورابی 18:00 20:00
75 فیزیک 2(کنسل بدلیل اتمام سرفصل) مونسی 18:00 20:00
76  برنامه ریزی و کنترل پروژه جبرانی کاظمیان 18:00 20:00
77 کارگاه تاسیسات برقی جبرانی  باج 18:00 20:00
78 طراحی معماری و شهرسازی ، مبانی نظری معماری جبرانی  راستین 18:00 20:00
79 اصول حسابداری و هزینه یابی جبرانی  حشمتی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه