برنامه آزمون‌های آنلاین روز سوم شنبه 99/03/31

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
۵۱۲ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز سوم شنبه 99/03/31
برنامه آزمون‌های آنلاین روز سوم شنبه 99/03/31
عنوان درس نام استاد رشته ساعت شروع آزمون
راهسازی-13120526 زهرا سرتیپی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 08:00
زبان تخصصی-13110122 سپیده  موحد کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 08:00
زبان فنی-14600112 عطیه  عالیان کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 08:00
مبانی اینترنت 1 -14300504 زهرا  رحیمی کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 08:00
مهندسی مخازن 2-13140157 حمزه  طهماسبی کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 08:00
آشنایی با معماری اسلامی 1-14500125 علی  خواجوی کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری 10:30
استاتیک-13130701 علیرضا  ناجی میدانی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
انتقال حرارت 1-13130717 مهدیه  مودی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
برنامه‌ریزی تولید-13310142 شیما  جوانمرد کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 10:30
روان‌شناسی فیزیولوژیک-13320132 فائزه  رئیس المحدثین کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
ریاضیات و معماری-13196166 سارا  حامدزاده کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 10:30
زبان تخصصی نرم افزار-12030523 سیدحسام  رضوی زاده کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 10:30
زمین شناسی مهندسی-13120518 محمدرضا  خالقی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 10:30
فرآیند طراحی در معماری-13196139 رضا  اشرف یزدی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 10:30
فرایند و روشهای معماری-12040985 یاسمن  مظفرمقدم کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری 10:30
فلسفه مقدماتی غرب-13473106 یوسف  شیخی کارشناسی ادبیات نمایشی 10:30
محاسبات و آمار-13169742 سارا  حامدزاده کارشناسی پیوسته معماری داخلی 10:30
ایستایی 1-14500121 سارا  حامدزاده کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری 13:00
اندیشه اسلامی 2-20110501 حسن  بشارتی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 15:15
اندیشه اسلامی 2-20110501 زهرا  رضااهرابی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 15:15
اندیشه اسلامی 2-20110501 مرتضی  رضایی کارشناسی پیوسته مهندسی رباتیک 15:15
(۰) دیدگاه