برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهارم یکشنبه 99/04/01

يك شنبه ۱ تير ۱۳۹۹
۴۰۴ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهارم یکشنبه 99/04/01
برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهارم یکشنبه 1 تیر 99
عنوان درس نام استاد رشته ساعت شروع آزمون
روش تحقیق (کمی و کیفی)-13320129 سیدمحمدرضا  ناظمی کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در برق-14700106 بی بی فهیمه  رزمی کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی 8:00
مکانیک سیالات دو فازی-13140145 مرتضی  آذری نوغابی کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 8:00
مهندسی نرم افزار-12030526 سمانه سادات  موسوی نیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 8:00
آمار توصیفی-13320127 احمد  وجدانی محمودی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
تئوری احتمالات و کاربرد آن-13310128 تهمینه سادات  الداغی کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 10:30
تنظیم شرایط محیطی-12040538 سیروس  عراقیان کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری 10:30
دینامیک-13120507 سینا  صمدی نقاب کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 10:30
روان‌شناسی و مشاوره خانواده-13320161 شیما  شهرکی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
ریاضیات گسسته-13151203 سمانه سادات  موسوی نیک کارشناسی مهندسی کامپیوتر 10:30
گرافیک رایانه‌ای در شهرسازی-13110148 آیناز  شیرازی زاده کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 10:30
مکانیک سیالات و هیدرولیک-13220126 رضا  صالحی سده کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران 10:30
مدل‌های کمی در شهرسازی-13110144 وحید  محکی کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 10:30
مقاومت مصالح 2-13130708 سیدسما الدین  محیط زاده کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
آمار استنباطی-13320128 احمد  وجدانی محمودی کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
زبان پیش دانشگاهی-20110512 الهام الهام  داورپناه تنها قوچان داورپناه تنها قوچان کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 15:15
(۰) دیدگاه