برنامه آزمون‌های آنلاین روز پنجم دوشنبه 99/04/02

۴۳۰ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز پنجم دوشنبه 99/04/02
برنامه آزمون‌های آنلاین روز پنجم دوشنبه 
عنوان درس نام استاد رشته ساعت شروع آزمون
آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان هادی  رزم یار کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
تکنولوژی و مواد روسازی یونس  نیازی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری 8:00
زبان تخصصی محمد صادق  کاظمیان کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 8:00
زبان تخصصی صدرا  رستمی کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 8:00
فیزیک  عمومی برق مینا  جانسریان کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی 8:00
فیزیک مکانیک مریم  مونسی کاردانی پیوسته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان 8:00
معماری داخلی عاطفه  مقدم آریایی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 8:00
هیدرولیک و پنوماتیک محسن  رضایی‌حسن‌آبادی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 8:00
ایستایی سیدسما الدین  محیط زاده کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 10:30
تاریخ هنر  مژگان  موسی زاده آغویی کارشناسی پیوسته معماری داخلی 10:30
تونل‌سازی علی  غفاری سرجامی کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران 10:30
روش های اجرایی ساختمان احمدرضا  رمضانی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 10:30
زبان ماشین و اسمبلی محمد  راستگو کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 10:30
کنترل کیفیت آماری تهمینه سادات  الداغی کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 10:30
مبانی مهندسی حفاری احسان  اسماعیل پور مطلق کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 10:30
مدیریت خطر پروژه جواد  علامتیان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت 10:30
منظرسازی آیناز  شیرازی زاده کارشناسی پیوسته مهندسی  شهر سازی 10:30
آسیب‌شناسی اجتماعی علی اصغر  سرایی کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی سپیده  موحد کارشناسی ارشد طراحی شهری 13:00
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی علی  ربانی قره تکان کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
ساختمان شیوا  وهابی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 13:00
عناصر و جزئیات ساختمانی  وحید  وحدت فریمانی کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری 13:00
مبانی راهنمایی و مشاوره نسرین  بقایی کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
مبانی راهنمایی و مشاوره نسرین  بقایی کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
معادلات دیفرانسیل محمدرضا  حسینی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 13:00
معادلات دیفرانسیل مهرداد  ناصرنژاد کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 13:00
مقاومت مصالح  محمد صادق  کاظمیان کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 13:00
فارسی عمومی روشنک  رزم گیر عمومی 15:15
       
(۰) دیدگاه