برنامه آزمون‌های آنلاین روز ششم سه شنبه 99/04/03

۴۳۰ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز ششم سه شنبه 99/04/03
برنامه آزمون‌های آنلاین روز ششم سه شنبه 3 تیر 
عنوان درس نام استاد رشته ساعت شروع آزمون
استاتیک-13120506 رضا  صالحی سده کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 8:00
تحقیق در عملیات 1-13310131 فرزانه  شهریان کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 8:00
ریاضی گسسته-12030310 سمانه سادات  موسوی نیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 8:00
کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت-13140141 لادن  بیچرانلو کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 8:00
متون روان‌شناسی به انگلیسی2-13320145 محمدجواد  ربانی پارسا کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
حقوق تجارت - 14600111 عطیه عالیان کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 8:00
مدیریت کیفیت و بهره وری-13310145 شیما  جوانمرد کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 8:00
نظریه‌های مشاوره و روان درمانی-13320162 فاطمه  منتخب خراسانی کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
ذخیره و بازیابی اطلاعات-14300510 مینا  فخلعی کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 10:30
روان‌شناسی شناختی-13320139 علی  احمدی رق آبادی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
مکانیک سیالات 1-13130709 علیرضا  ناجی میدانی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
مباحث اساسی در روان‌ شناسی 1-13320122 محمدجواد  ربانی پارسا کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
آمار در شهرسازی-13110126 سارا  حامدزاده کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 10:30
فنون مشاوره و روان درمانی-13320163 فاطمه  منتخب خراسانی کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
متره و برآورد پروژه-13120529 علی  غفاری سرجامی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 13:00
متون روان‌شناسی به انگلیسی1-13320144 محمدجواد  ربانی پارسا کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
زبان عمومی-20110507 الهام  داورپناه تنها قوچان کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 15:15
(۰) دیدگاه