برنامه آزمون‌های آنلاین روز نهم شنبه 99/04/07

۵۳۶ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز نهم شنبه 99/04/07
برنامه آزمون‌های آنلاین روز نهم شنبه 7 تیر 99
عنوان درس نام استاد رشته ساعت شروع آزمون
اصول مدیریت ساخت-13120534 شاهین  صادق زاده کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 8:00
بهداشت روانی-13320158 شیما  شهرکی کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت-13140125 مجتبی  حاجی قاسمی‌ازغندی کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 8:00
ریاضی پیش دانشگاهی-10300400 منصوره  رحیمی کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر 8:00
شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار-13320171 فرناز  ابهر زنجانی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
طراحی ساختمان‌های بتنی-13196155 رضا  صالحی سده کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 10:30
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی-13310125 صابر  احمدی بنکدار کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 10:30
مکانیک سیالات 2-13130712 علیرضا  ناجی میدانی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
مقاومت مصالح-13169717 سیدسجاد  شکیبی کارشناسی پیوسته معماری داخلی 10:30
مهندسی پی-13120521 علی  غفاری سرجامی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 10:30
ایمنی و بهداشت صنعتی-13110148 شیما  جوانمرد کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 13:00
حسابرسی 1-14600125 احمد  میوه فروشان سقلائی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 13:00
روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان-13320126 زهرا  زهانی زهان کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان-13320126 محمدرضا  جمیلی کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
مبانی مدیریت شهری-13110152 مرتضی  اصغری کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 13:00
تاریخ تحلیلی صدر اسلام -20110506 مرتضی  رضایی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 15:15

 

(۰) دیدگاه