برنامه آزمون‌های آنلاین روز دهم یکشنبه 99/04/08

شنبه ۷ تير ۱۳۹۹
۴۴۸ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز دهم یکشنبه 99/04/08
برنامه آزمون‌های آنلاین روز دهم یکشنبه 8 تیر 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
روان‌شناختی در قرآن و حدیث2-13320151 محمدرضا  جمیلی کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
ریاضی عمومی 2-10300115 تکتم  رمضانی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 8:00
ریاضی عمومی 2-10300115 زینب  کاظمی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 8:00
شبیه سازی کامپیوتر-12030568 مهدی  یوسف زاده اقدم کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 8:00
مبانی ادبیات نمایشی-13473202 حمزه  ابراهیم زاده کارشناسی ادبیات نمایشی 8:00
اقتصاد شهری-13110125 حمیدرضا  رحیم خان کریمی کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 10:30
تحلیل سیستم‌ها-13310151 علی  سیبویه کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 10:30
طراحی اجزای ماشین 2-13130710 سیدسما الدین  محیط زاده کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
هنر و تمدن اسلامی 1-13471103 سید احمد  حسینی ابریشمی کارشناسی ارتباط تصویری 10:30
آشنایی با مقررات ملی ساختمان-14500138 علی  فرامرزی فر کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری 13:00
انسان و محیط-15179708 مرضیه ترابی / منا عرفانیان سلیم کارشناسی ارشد مهندسی معماری 13:00
روان‌شناسی جنسیت-13320173 شیما  شهرکی کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
ریاضی 6-14200302 محمدرضا  حسینی کاردانی پیوسته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان 13:00
دانش خانواده و جمعیت-10100011 حسن  بشارتی کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 15:15
دانش خانواده و جمعیت-10100011 مرتضی  رضایی کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 15:15
روش‌ها و فنون طراحی شهری 2-15174116 مرضیه ترابی / منا عرفانیان سلیم کارشناسی ارشد طراحی شهری 15:15

 

(۰) دیدگاه