برنامه آزمون‌های آنلاین روز یازدهم دوشنبه 99/04/09

۴۷۸ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز یازدهم دوشنبه 99/04/09
برنامه آزمون‌های آنلاین روز یازدهم دوشنبه 9 تیر 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
آزمون‌های روان‌شناختی2-13320156 رضا  ایل بیگی کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
ارتباط تصویری تخصصی 1-15175101 احمد  ابراهیمی پور کارشناسی ارشد ناپیوسته ارتباط تصویری 8:00
انتقال جرم-13140142 لادن  بیچرانلو کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 8:00
تکنولوژی بتن پیشرفته-15171258 مرتضی  قالیشویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدیریت ساخت 8:00
حسابداری شرکت‌ها 1-14600123 یاسر  قادری قلعه عباس کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 8:00
روشهای تولید مخصوص-12101510 سید مجتبی  موسوی زاده کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار 8:00
کارگاه ارتباط تصویری 4-13170121 احمد  ابراهیمی پور کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی ارتباط تصویری 8:00
هیدرولوژی مهندسی-13120524 امین رضا  ایزدخواه کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 8:00
آزمون‌های روان‌شناختی 1-13320155 رضا  ایل بیگی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
آشنایی با معماری جهان-14500124 فرشاد  زیوری کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری 10:30
ارزیابی کار و زمان-13310126 سیدحسین  احمدی کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 10:30
انسان، طبیعت  معماری-12040313 محمدرضا  جمیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری 10:30
ترمودینامیک 1-13130726 داریوش  طینتی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
روش اجزای محدود-15172110 فرزاد  مویدیان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 10:30
مبانی مهندسی نرم افزار-14300508 مهدی  یوسف زاده اقدم کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 10:30
معرفت‌شناسی-13320136 زهرا  زهانی زهان کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
معماری جهان-13196141 فرشاد  زیوری کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 10:30
آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث 1 -13320150 زهرا  زهانی زهان کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
اصول حسابداری و هزینه‌یابی-13310123 محمد رسول  حشمتی کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 13:00
اصول حسابداری-14600131 محمد رسول  حشمتی کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 13:00
حسابداری مالی-14600127 مصطفی  قناد کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 13:00
کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی-13320141 احمد  وجدانی محمودی کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
تفسیر موضوعی قران-20110514 سیده طیبه  حسینی کارشناسی پیوسته مهندسی نفت - بهره برداری از منابع نفت 15:15
تفسیر موضوعی قران-20110514 مرتضی  قدسیان کارشناسی پیوسته مهندسی برق 15:15
(۰) دیدگاه