برنامه آزمون‌های آنلاین روز سیزدهم چهارشنبه 99/04/11

سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۹
۳۶۱ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز سیزدهم چهارشنبه 99/04/11
برنامه آزمون‌های آنلاین روز سیزدهم امتحانات چهارشنبه 11 تیر 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
اقتصاد مهندسی-13310137 شیما  جوانمرد کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 8:00
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه-13320170 شیدا  امیرافشاری کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
جغرافیای شهری-13110124 حمیدرضا  رحیم خان کریمی کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 8:00
روش‌های مرمت ابنیه-13220134 سیدسجاد  شکیبی کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران 8:00
مبانی معماری داخلی-13169719 عاطفه  مقدم آریایی کارشناسی پیوسته معماری داخلی 8:00
احساس و ادراک-13320131 پوپک  پازند کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
احساس و ادراک-13320131 پوپک  پازند کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
اقتصاد مهندسی-13120311 اسماعیل  آیتی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 10:30
تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن-13320124 پوپک  پازند کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
ترمودینامیک 2-13130711 داریوش  طینتی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه2-13320169 شیدا  امیرافشاری کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
ساختمان داده ها-14300520 محدثه  دلاوریان کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 10:30
مبانی مهندس برق 2-13130722 حسام الدین  حسین پور ثابت کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
حسابداری دولتی 1-14600126 معصومه  حیدری کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 13:00
روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه1-13320168 شیدا  امیرافشاری کارشناسی پیوسته روانشناسی 13:00
ریاضی کاربردی-14300517 مریم  مهدی‌تبار کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 13:00
مبانی مهندسی معماری و ساختمان-13110147 مرتضی  اصغری کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 13:00
روان‌شناسی تربیتی-13320149 سیدمحمدرضا  ناظمی کارشناسی پیوسته روانشناسی 15:15
(۰) دیدگاه