برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهاردهم پنجشنبه 99/04/12

۴۴۹ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهاردهم پنجشنبه 99/04/12
برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهاردهم امتحانات پنج شنبه 12 تیر 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
پایگاه داده ها-14300526 محمد  راستگو کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 8:00
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته-15171502 محمد صادق  کاظمیان کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه 8:00
روان‌شناسی دین-13320140 محمدرضا  جمیلی کارشناسی پیوسته روانشناسی 8:00
روش تحقیق در هنر-15175105 مهدی  صحراگرد کارشناسی ارشد ناپیوسته ارتباط تصویری 8:00
طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی-14700110 حسام الدین  حسین پور ثابت کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی 8:00
فیزیک 2-10300129 مریم  مونسی کارشناسی پیوسته مهندسی رباتیک 8:00
متره و برآورد-14200530 علی  غفاری سرجامی کاردانی پیوسته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان 8:00
مدیریت و اقتصاد صنعتی-13130740 زینب  کاظمی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 8:00
معماری معاصر 2-13196138 رضا  اشرف یزدی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 8:00
موازنه مواد و انرژی-13140127 میترا السادات  لواسانی کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 8:00
ایمنی کارگاه-13220136 علی  غفاری سرجامی کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران 10:30
تئوری الاستیسیته-15172113 مهرداد  جبارزاده کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 10:30
تمثیل شناسی-13473108 محمدمهدی  ناصح کارشناسی ادبیات نمایشی 10:30
حسابداری صنعتی 1-14600120 حسین  تالی مقدم کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی - حسابداری 10:30
دینامیک-13130704 احسان  فتحی عسگرآباد کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
علوم اعصاب شناختی-13320178 هادی  رزم یار کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
کنترل فرآیندها-13140146 مجتبی  حاجی قاسمی‌ازغندی کارشناسی پیوسته مهندسی نفت 10:30
مکانیک سیالات پیشرفته-15172506 علیرضا  ناجی میدانی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 10:30
مکانیک سیالات-13120522 رضا  صالحی سده کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 10:30
مبانی شهرشناسی-13110112 مسعود  رحیمیان کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 10:30
مهندسی اینترنت-12030567 سیدحسام  رضوی زاده کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 10:30
حکمت معماری در ایران-15179707 رضا  فرمیهنی فراهانی کارشناسی ارشد مهندسی معماری 13:00
روسازی راه-13120528 حمیدرضا  راسخی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 13:00
ریاضی عمومی 2 -12040312 سارا  حامدزاده کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری 13:00
مدیریت مالی-13310155 محمد رسول  حشمتی کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع 13:00
برنامه‌ریزی بافت‌های فرسوده و تاریخی-13110128 سعید  اکبریان کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی 15:15
(۰) دیدگاه