زمان برگزاری دروس عملی و کارگاهی

پنج شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹
۱۶۸۲ بازدید

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند :
به علت شیوع مرحله دوم کرونا و دستورالعمل ستاد ، دروس عملی و کارگاهی موسسه با یک هفته تاخیر از تاریخ 99/04/20 شروع خواهد شد.

(۰) دیدگاه