زمان برگزاری دروس عملی و کارگاهی

۴۴۶ بازدید
زمان برگزاری دروس عملی و کارگاهی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند :
به علت شیوع مرحله دوم کرونا و دستورالعمل ستاد ، دروس عملی و کارگاهی موسسه با یک هفته تاخیر از تاریخ 99/04/20 شروع خواهد شد.

(۰) دیدگاه