اطلاعیه زمان برگزاری دروس عملی و کارگاهی

۶۷۶ بازدید
اطلاعیه زمان برگزاری دروس عملی و کارگاهی

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند :
به علت شیوع مرحله دوم کرونا و دستورالعمل ستاد ، دروس عملی و کارگاهی موسسه با  تاخیر از تاریخ 99/04/28 شروع خواهد شد.

(۰) دیدگاه