شروع انتخاب واحد ترم تابستانی

۴۴۴ بازدید
شروع انتخاب واحد ترم تابستانی

قابل توجه دانشجویان گرامی
زمان شروع انتخاب واحد  ترم تابستان از تاریخ 24 تیرماه از طریق پرتال آموزشی آغاز خواهد شد.ضمنا کلیه دروس ترم تابستان بصورت مجازی می باشد و برای مشاهده لیست دروس ارائه شده میتوانید از تاریخ 23 تیرماه به پرتال آموزشی مراجعه نمایید.

(۰) دیدگاه