برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 30 تیر(ترم تابستان)

۲۵۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 30 تیر(ترم تابستان)
برنامه کلاس مجازی روز دوشنبه 30 تیر (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 شیدا امیرافشاری 10:00 12:00
2 روان‌شناسی تربیتی  شیدا امیرافشاری 12:00 16:00
(۰) دیدگاه