برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 31 تیر (ترم تابستانی)

سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۹
۵۶۲ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 31 تیر (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 31 تیر (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 8:00 10:00
2 پویایی گروه رضا ایل بیگی 10:00 12:00
3 روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 شیدا امیرافشاری 10:00 14:00
4 روان‌شناسی تربیتی  شیدا امیرافشاری 14:00 16:00
(۰) دیدگاه