برنامه کلاس مجازی روز شنبه چهارم مرداد (ترم تابستانی)

۲۶۳ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه چهارم مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز شنبه چهارم مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 بهداشت روانی  شیما شهرکی 8:00 10:00
2 روان‌شناسی تحولی1 سیدمحمدرضا ناظمی 8:00 10:00
3 روان‌شناسی تحولی1 سیدمحمدرضا ناظمی 10:00 12:00
4 بهداشت روانی  شیما شهرکی 10:00 12:00
5 تاریخ تحلیلی صدر اسلام  سیده طیبه حسینی 12:00 14:00
6 روان‌شناسی تحولی2 سیدمحمدرضا ناظمی 12:00 14:00
7 روان‌شناسی اخلاق شیما شهرکی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه