برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه پنجم مرداد (ترم تابستانی)

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹
۵۰۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه پنجم مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه پنجم مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1  اندیشه اسلامی 1  زهرا رضااهرابی 8:00 12:00
2 بهداشت روانی شیما شهرکی 8:00 10:00
3 روان شناسی تحولی 1 محمدرضا ناظمی 8:00 10:00
4  اندیشه اسلامی 2 مرتضی رضایی 08:00 12:00
5 روان شناسی اخلاق شیما شهرکی 10:00 12:00
6 روان شناسی تحولی 2 محمدرضا ناظمی 12:00 14:00
7 اخلاق کاربردی حجت مجیدی بیلندی 12:00 16:00
8 تفسیر موضوعی قران  مرتضی قدسیان 16:00 20:00
(۰) دیدگاه