برنامه کلاس مجازی روز شنبه 11 مرداد (ترم تابستانی)

جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
۴۳۰ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 11 مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز شنبه 11 مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی تحولی1 سیدمحمدرضا ناظمی 8:00 10:00
2 بهداشت روانی شیما شهرکی 8:00 10:00
3 بهداشت روانی شیما شهرکی 10:00 12:00
4 روان‌شناسی تحولی1 سیدمحمدرضا ناظمی 10:00 12:00
5 تاریخ تحلیلی صدر اسلام سیده طیبه حسینی 10:00 12:00
6 تاریخ تحلیلی صدر اسلام سیده طیبه حسینی 12:00 14:00
7 روان‌شناسی اخلاق شیما شهرکی 12:00 14:00
8 روان‌شناسی تحولی2 سیدمحمدرضا ناظمی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه