برنامه کلاس مجازی روز چهار شنبه 29 مرداد (ترم تابستانی)

سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
۲۵۶ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهار شنبه 29 مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز چهار شنبه 29 مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 8:00 10:00
2  پویایی گروه  رضا ایل بیگی 10:00 12:00
3 پویایی گروه رضا ایل بیگی 12:00 14:00
4 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 14:00 16:00
5 پایگاه داده ها محمد راستگو 14:00 16:00
6 پایگاه داده ها محمد راستگو 16:00 18:00
7 انقلاب اسلامی ایران مرتضی انفرادی 16:00 18:00
8 فیزیک 2 مریم مونسی 16:00 18:00
  اندیشه اسلامی 1(جبرانی) زهرا رضااهرابی 16:00 20:00
9 انقلاب اسلامی ایران مرتضی انفرادی 18:00 20:00
10 فیزیک 1 مریم مونسی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه