برنامه آزمون‌های آنلاین روز اول امتحانات شنبه 1 شهریور 99

جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
۲۸۴ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز اول امتحانات شنبه 1 شهریور 99
برنامه آزمون‌های آنلاین روز اول امتحانات شنبه 1 شهریور 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
پایگاه داده ها-14300526 محمد  راستگو کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 10:30
روان‌شناسی اجتماعی کاربردی-13320165 رضا ایل بیگی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
مباحث اساسی در روان‌شناسی2-13320123 محمدجواد ربانی پارسا کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
اخلاق کاربردی-20110513 حجت مجیدی بیلندی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 14:00
(۰) دیدگاه