برنامه آزمون‌های آنلاین روز دوم امتحانات یکشنبه 2 شهریور 99

شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۹
۲۹۲ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز دوم امتحانات یکشنبه 2 شهریور 99
برنامه آزمون‌های آنلاین روز دوم امتحانات یکشنبه 2 شهریور 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
اندیشه اسلامی 1-20110500 زهرا رضا اهرابی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 10:30
روان‌شناسی اخلاق-13320185 شیما شهرکی کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
(۰) دیدگاه