برنامه آزمون‌های آنلاین روز سوم امتحانات دوشنبه 3 شهریور 99

۲۷۳ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز سوم امتحانات دوشنبه 3 شهریور 99
برنامه آزمون‌های آنلاین روز اول امتحانات دوشنبه 3 شهریور 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
فیزیک 1-10300127 مریم  مونسی کارشناسی پیوسته مهندسی رباتیک 10:30
متون روان‌شناسی به انگلیسی1-13320144 محمدجواد  ربانی پارسا کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
اندیشه اسلامی 2-20110501 مرتضی  رضایی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک 14:00
(۰) دیدگاه