برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهارم امتحانات سه شنبه 4 شهریور 99

دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۹
۲۷۴ بازدید
برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهارم امتحانات سه شنبه 4  شهریور 99
برنامه آزمون‌های آنلاین روز چهارم امتحانات سه شنبه4  شهریور 99
عنوان درس نام استاد رشته  شروع آزمون
آزمایشگاه پایگاه داده ها-14300527 محمد  راستگو کاردانی پیوسته نرم‌افزار کامپیوتر 10:30
روان‌شناسی تربیتی-13320149 شیدا  امیرافشاری کارشناسی پیوسته روانشناسی 10:30
تاریخ تحلیلی صدر اسلام-20110506 سیده طیبه  حسینی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران 14:00
(۰) دیدگاه